Terje Spurkland

Førsteamanuensis emeritus
Bilde av Terje Spurkland
English version of this page
Rom Rom 330 HW
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus 3. et.
Postadresse Institutt for lingvistiske og nordiske studier Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Bakgrunn

Dr. Philos i 1993 på en avhandling om runematerialet fra Bryggen i Bergen: "En fonografematisk analyse av runematerialet fra Bryggen i Bergen."

Han har siden da arbeidet med runer og runeinnskrifter. Han har særlig fokusert på forholdet mellom runeskrift og den litterære bokkulturen i lys av forholdet mellom muntlighet og skriftlighet ("orality" - "literacy") og den såkalte "litterariseringen" ("die Verschriftlichung")i skandinavisk middelalder.

Han er også engasjert i sagastudier; fornaldersagaer og deres relasjon til de importerte riddersagaer.  Deltar i prosjektet

 Translation, Transmission and Transformation. Old Norse Romantic Fiction and Scandinavian Vernacular Literacy 1200–1500

Undervisnings- og veiledningsområder

 • Runologi
 • Norrønt språk og litteratur
 • Skriftkulturen i skandinavisk middelalder

Faglige kompetanseområder

 • Runologi
 • Norrønt språk og litteratur
 • Eldre språkhistorie
Emneord: Norrønt språk

Publikasjoner

 • Spurkland, Terje (2012). How Christian were the Norwegians in the High Middle Ages? The Runic Evidence, In Kristel Zilmer & Judith Jesch (ed.),  Epigraphic Literacy and Christian Identity. Modes of Written Discourse in the Newly Christian European North.  Brepols.  ISBN 978-2-503-54294-2.  Artikkel.  s 183 - 200
 • Spurkland, Terje (2012). Lygisögur, skröksögur and stjúpmœðrasögur, In Annette Lassen; Agneta Ney & Ármann Jakobsson (ed.),  The Legendary Sagas. Origins and Development.  University of Iceland Press.  ISBN 978-9979-54-968-0.  Artikkel.  s 173 - 184
 • Spurkland, Terje (2012). Runesteiner som multimodale tekster. Futhark: International Journal of Runic Studies.  ISSN 1892-0950.  2, s 227- 237
 • Spurkland, Terje (2010). The Older Fuþark and Roman Script Literacy. Futhark: International Journal of Runic Studies.  ISSN 1892-0950.  1, s 65- 84

Se alle arbeider i Cristin

 • Bauer, Alessia; Kleivane, Elise & Spurkland, Terje (ed.) (2018). Epigraphy in an intermedial context. Four Courts Press.  ISBN 9781846827167.  216 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Spurkland, Terje (2017). The (Dis-)Ambiguity of the Grapheme in the High Medieval Runic script, In Gaby Waxenberger; Hans Sauer & Kerstin Kazzazi (ed.),  Von den Hieroglyphen zur Internetsprache: Das Verhältnis von Schrift, Laut und Sprache - From Hieroglyphs to Internet Language: The Relation of Script, Sound and Language.  Reichert Verlag.  ISBN 9783954901463.  Kapittel.  s 149 - 156
 • Holmqvist, Karen Langsholt; Spurkland, Terje & Berg, Ivar (2016). redę se þe cuinne -- les, den som kan: Lærd kultur møter runeskriften.
 • Helland, Hans Petter & Spurkland, Terje (2014). Reformen som ble satt i revers. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Korneliussen, Ida & Spurkland, Terje (2013, 26. januar). Hvorfor ble du språkforsker?. [Internett].  forskning.no.
 • Spurkland, Terje (2010). The (dis)ambiguity of the grapheme in high medieval runic script.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 20. aug. 2018 00:02