Bianca Patria

Stipendiat - Middelalderstudier
Bilde av Bianca Patria
English version of this page
Telefon +47 92272311
Rom HW 346
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)
Faglige interesser
Mitt forskningsfelt er norrøn litteratur, spesielt Skaldediktning og de tilhørende poetologiske og grammatiske tradisjonene.

Undervisning

PhD prosjektet heter: 'Heiti’s semantics. Lexical Analysis as an Investigative Tool for Expressive and Compositional Strategies in Skaldic Stanzas". Det har som mål å belyse mekanismene for ord seleksjon i kenningstrukturer og funksjonen av poetiske synonymer fra et leksikalsk, semantisk og stilistisk synspunkt.

Bakgrunn

Både Bachelor (2014) og Master (2016) ble oppnådd ved Universitet i Pisa, Institutt for Literatur, Lingvistikk og Filologi, med en læreplan basert på teoretisk og historisk språkvitenskap, Indo-europeiske studier og filologi. Temaet av MA-avhandlingen var semantikken til skaldiske poetiske synonymer (heiti).

 

Publikasjoner

  • Patria, Bianca (2019). Quotations with a Twist: Aware Intertextuality in Skaldic Verse. Quaestio Insularis.  ISSN 1471-3314.  19, s 71- 92

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. sep. 2017 09:18 - Sist endret 16. sep. 2019 14:01