Hilde Alice Bliksrud

Stipendiat - Middelalderstudier
Bilde av Hilde Alice Bliksrud
English version of this page
Mobiltelefon 97561253
Rom HW 313
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Jeg interesserer meg for norrøn middelalderlitteratur, med særlig vekt på islendingesagaene. Prosjektet mitt handler om den hittil temmelig ukjente Flóamanna saga. Ved bruk av et typologisk grunnmønster som har virket avgjørende for sagaens utforming og funksjon, vil jeg gjøre en ny lesning av denne teksten. Sagaens monastisk inspirerte ammemotiv (jf. min masteroppgave Mannen som mor. Kjønnsoverskridelse som motiv i Flóamanna saga, 2008) vil stå sentralt i analysen. Videre interesserer jeg meg for middelalderens klosterkulturs betydning for utformingen av islendingesagaene som særegen sjanger.

 

Bakgrunn

Jeg har mastergrad i norrøn filologi fra Universitetet i Oslo (2008), og er videre utdannet lektor med fagene norsk, religion og tysk. Jeg har arbeidet i skoleverket og vært leksikograf (ordbokredaktør) i Kunnskapsforlaget for Det Norske Akademis ordbok (naob.no). 

 

Jeg har oversatt islendingesagaen Flóamanna saga samt tættene "Tåtten om Torstein den nysgjerrige" og "Tåtten om Torstein teltkar" til norsk i Islendingesagaene. Samtlige sagaer og førtini tætter, redigert av Jon Gunnar Jørgensen og Jan Ragnar Hagland (Saga forlag 2014). 

Emneord: Norrøn filologi, Norrøn litteratur, Islendingesagaer

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Heyerdahl, Nils; Fjeld, Arne; Nilsen, Else-Britt; Skjerdal, Åse Sofie & Bliksrud, Hilde Alice (2021). Prekebrødrene. Hundre år med dominikanerne i Norge. St. Olav forlag. ISBN 978-82-7024-380-8. 364 s.
  • Bliksrud, Hilde Alice & Eek, Øystein (2017). Tor i ord. Festbok til Tor Guttu på 80-årsdagen. Kunnskapsforlaget. ISBN 9788257322519. 188 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Sunde, Jørn Øyrehagen & Bliksrud, Hilde Alice (2022). Homofili og kjønnsidentitet i norsk mellomalder.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. jan. 2018 12:57 - Sist endret 29. okt. 2021 12:35