Johan Bollaert

Stipendiat - Middelalderstudier
Bilde av Johan Bollaert
English version of this page
Mobiltelefon +46737252604
Rom 346
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Bakgrunn

 • Masterklasse i Summer school in Scandinavian Manuscript Studies, Københavns Universitet (2017)
 • Mastergrad i svensk, Uppsala Universitet (2016)
 • Bachelorgrad i engelsk-svensk, Universiteit Gent (2014)

Doktorgradsprojekt

Mitt prosjekt handler om alfabetisk epigrafikk i sen vikingtid og middelalderen i Norden. Alfabetiske inskripsjoner sammenliknes med runeinnskrifter og manuskript for å avgjøre deres plass blant de ulike skriftkulturene under middelalderen i Norden. Mine undersøkelser baserer seg teoretisk i begrepsparet «schriftlichkeit» og «verschriftlichung». Dette innebærer to ting. På den ene siden finnes det et kontinuum mellom muntlige og skriftlige tekster, og på den andre siden at overgangen fra muntlig til skriftlig kultur går hånd i hånd med forandringer i samfunnet. Konkret undersøker jag hvilke muntlige og skriftlige trekk som de alfabetiske inskripsjonene har til felles med de andre skrifttradisjonene i Norden, og hvordan dette kan kobles til den samfunnsmessige konteksten. Alfabetisk epigrafikk har fått lite oppmerksomhet i Norden, noe som fører til at det legges mye vekt på å samle inn inskripsjoner og å gjøre disse tilgjengelige.

Faglige interesser

 • Nordisk språk
 • Språkhistorie
 • Språkkontakt
 • Historisk sosiolingvistikk
Emneord: Norrøn filologi, Epigrafikk, Runer, Middelalder, Litterasitet, Doktorgradsstipendiat

Publikasjoner

 • Bollaert, Johan (2019). Gravstenarnas placering, skriftens läsbarhet och minnet efter de döda - Två gravstenar från Hallvardskatedralen..
 • Bollaert, Johan (2019). Material directing form? - The design of public inscriptions on stone.
 • Bollaert, Johan (2019). Unusual Interpunction: (a lack of) Literacy?.
 • Bollaert, Johan (2019). Visible inscriptions in urban and rural Norway.
 • Bollaert, Johan (2019). Visuality and Literacy in Medieval Norwegian Epigraphy.
 • Bollaert, Johan (2019). literacitet och visualitet i norges medeltida inskrifter.
 • Bollaert, Johan (2018). HER:HVILIR or her:hvilir - Carving Traditions in Medieval Norway.
 • Bollaert, Johan (2018). Roman Alphabet Epigraphy in Medieval Scandinavia - A Writing Culture?.
 • Kleivane, Elise & Bollaert, Johan (2018). <authority>Bokstavar mellom runer og manuskript</authority>.
 • Bollaert, Johan (2017). Roman alphabetical inscriptions – A writing culture in Scandinavia?.
Publisert 2. okt. 2017 16:41 - Sist endret 7. okt. 2019 10:04