Katharina Heinz

Stipendiat - Middelalderstudier
Bilde av Katharina Heinz
English version of this page
Rom HW 346
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student) Det teologiske fakultet (Student)

Faglig bakgrunn

2013 - Bachelor of Arts: Skandinavistik, Universität Wien.

2013 - Erasmusopphold, Universitetet i Oslo.

2016- Master of Arts: Skandinavistik, Universität Wien. Masteroppgave: Bedeutung und Bedeutungswandel christlicher Termini in altisländischer Historiographie aus sprachwissenschaftlicher Perspektive. Veileder: Robert Nedoma.

 

Doktorgradsprosjekt

Dette prosjektet tar for seg retoriske strategier og deres didaktiske funksjoner i både den tekstuelle og materielle representasjonen av opplæringsteksten Konungs skuggsjá i hovedmanuskriptet AM 243 bα fol. Jeg kombinerer teoretiske perspektiver fra Material philology, Semiotics og Critical discourse studies for å undersøke særlig visuelle aspekter i dette manuskriptet, siden visualitet ble oppfattet som den mest effektive strategien for å huske og formidle kunnskap i middelalderen. Materialet mitt inneholder derfor visuelle elementer i selve teksten (f.eks. retoriske figurer og visuelt språk), men også materiell visualitet på manuskriptets siden (f.eks. visuell struktur og enkelte grafiske elementer i layout) som jeg oppfatter som uatskillelige dimensjoner og rettet mot den didaktiske planen som ligger til grunn av Konungs skuggsjá. 

Med denne syntetiske tilnærmingsmåten som grunnlegg vil jeg fokusere på de følgende hovedspørsmålene i prosjektet: 1) Hvilke retoriske implikasjoner finnes det i den tekstuelle komposisjonen og den materiell-visuelle organisasjonen i manuskriptet? 2) Hvordan bidrar retoriske prosedyrer og metoder til det overordnete didaktiske rammerverket? 3) Hvordan er tekst og bilde relatert til hverandre, dvs. hvilke korrespondanser finnes det mellom tekstuelle/lingvistiske kjennemerker og visuelle/materielle elementer i manuskriptlayout? Til sist vil dette prosjektet øke vår forståelse av retorikk som universelt fenomen i middelalderkulturen i hele Europa som skapte og påvirket kognitive prosesser, tekstuelle komposisjoner og materiell strukturering av manuskripter.

 

Aktiviteter

2017

Norrønt Forum: ekskursjon til Oslo katedralskolebibliotek, arrangør.

Norrønt Forum: Oral and Written Cultures in Medieval Scandinavia, arrangør, ILN, UiO.

Trends and Challenges in Early Career Scholarship (NECRON-workshop), deltaker/poster, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, University of Copenhagen.

Bokstav eller bilde? Initialer og deres funksjon i Kongespeilets manuskript (arrangement), invitert foredragsholder, Slottsfjellsmuseet i Tønsberg.

Power and Identity: The Reading of History in High Medieval Europe (konferanse), foredragsholder/paper, Old College, Aberystwyth University.

ATTR Research seminar: Authoritative Texts: Media and Materiality, deltaker/paper, TF, UiO.

Nordic Interdisciplinary PhD-Workshop: Medieval Rhetorical Cultures, foredragsholder/paper, IAKH, UiO.

Norrønt Forum: Body and Soul in Old Norse Culture, arrangør, ILN, UiO.

 

2016

Norrønt Forum: Knowledge in Space, Practice, and Transmissions, foredragsholder, ILN, UiO.

Summer School in Scandinavian Manuscript Studies, deltaker, Reykjavík.

DACH-Studierendentagung der deutschsprachigen Skandinavstik, arrangør, Universität Wien.

 

Emneord: Norrøn filologi, Norrønt språk, Manuskriptkultur i middelalderen, Middelalder, Middelalderstudier, Retorikk, Doktorgradsstipendiat
Publisert 23. mai 2016 14:55 - Sist endret 8. nov. 2018 09:55