Maria Oen

Postdoktor - Middelalderstudier
Bilde av Maria Oen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Centrum för medeltidsstudier Historiska Institutionen Stockholms Universitet 106 91 Stockholm Sverige
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Middelalderens visuelle kultur
 • Manuskriptstudier og illuminasjonskunst
 • Pilegrimsreiser og det Hellige Landet i middelalderen
 • Birgitta av Sverige og Caterina av Siena
 • Kunst og kunnskap
 • Visjoner og visuell erfaring
 • Kultbilder
 • Middelalderens ikonografi
 • Teori og metode i studiet av middelalderens kunst
 • Bilder og helgenkult

Bakgrunn

Utdannelse

2015 Ph.D., Kunsthistorie, Universitetet i Oslo. Avhandling: The Visions of St. Birgitta: A Study of the Making and Reception of Images in the Later Middle Ages

2010 Diplôme Européen d'Études Médiévales, Fédération Internationale des Institutes d'Études Médiévales (FIDEM), Roma

2009 Studier i latin og italiensk, Universitetet i Oslo/ Det norske institutt i Roma

2009 M. Phil., Kunsthistorie, Universitetet i Oslo. Avhandling: Devotion and Interpretation: A Study of the Miraculous Image of SS. Annunziata in Florence and the Pictorial Understanding in the Early Modern Period

2006 B.A., Kunsthistorie og filosofi, Universitetet i Oslo

 

Erfaring

2017- Marie Curie Fellow ved Centrum för medeltidsstudier, Stockholms Universitet og Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo (finansiert av FRIPRO Mobilitetsstipend - Marie Skłodowska-Curie Actions’ COFUND (ERC) og Norges Forskningsråd)

2016-2017 Gjesteforsker ved The Warburg Institute, School of Advanced Study, University of London (Finansiert av Sven och Dagmar Saléns Stiftelses helårsstipendium för humanistisk forskning i Europa)

2015-2016 Underviser i kunsthistorisk teori og metode og i middelalderens kunst ved Universitetet i Oslo (IFIKK) og Stockholms Universitet (Institutionen för kultur och estetik)

 

Pågående prosjekt

The Locus of Truth: Birgitta of Sweden and the Journey to Jerusalem (Finansiert av FRIPRO Mobilitetsstipend - Marie Skłodowska-Curie Actions’ COFUND/Norges Forskningsråd) 

Birgitta of Sweden & Catherine of Siena: Authorship and Sanctity in the 14th Century and Beyond (Finansiert av Riksbankens Jubileumsfond)

Emneord: Middelalder, Manuskriptkultur i middelalderen, Middelalderstudier, Kunsthistorie, Renessanse, Helgenkult, Ikonografi, Teori og metode, Middelalderen, middelalderhåndskrifter

Publikasjoner

Kommende publikasjoner

"The Locus of Truth: St Birgitta of Sweden and the Pilgrimage to the Holy Land," in The Holy City: Tracing the Jerusalem Code. Vol. 1 Christian Cultures in Medieval Scandinavia (ca 1100-1536), red. Kristin B. Aavitsland og Line M. Bonde (Berlin: Walter de Gruyter, mars 2020) (ISBN: 9783110639438)

Sanctity and Female Authorship: Birgitta of Sweden & Catherine of Siena, red. Maria H. Oen og Unn Falkeid. Routledge Studies in Medieval Religion and Culture (London and New York: Routledge, september 2019) (ISBN: 9780367368555)

"'Apparuit ei Christus in eodem loco': Physical Presence and Divine Truth in Birgitta of Sweden’s Revelations from the Holy Land," in Faith and Knowledge in Late Medieval and Early Modern Scandinavia, red. K. Kjesrud og M. Males (Turnhout: Brepols, 2019) (ISBN: 9782503579009)

 • Oen, Maria H. (2019). 'Apparuit ei Christus in modem loco': Physical Presence and Divine Truth in Birgitta of Sweden's Revelations from the Holy Land, In Karoline Kjesrud & Mikael Males (ed.),  Faith & Knowledge in Late Medieval & Early Modern Scandinavia.  Brepols.  ISBN 9782503579009.  3.  s 71 - 90
 • Oen, Maria H. (2019). "Introduction: Birgitta Birgersdotter and the Liber celestis revelacionum", In Maria H. Oen (ed.),  A Companion to Birgitta of Sweden and Her Legacy in the Later Middle Ages.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004338685.  Introduction.  s 1 - 24
 • Oen, Maria H. (2019). "The Iconography of Liber celestis revelacionum", In Maria H. Oen (ed.),  A Companion to Birgitta of Sweden and Her Legacy in the Later Middle Ages.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004338685.  Kapittel 7.  s 186 - 222
 • Oen, Maria Husabø (2019). Iconography and Visions: St. Birgitta's Revelation of the Nativity of Christ, In Lena Liepe (ed.),  The Locus of Meaning in Medieval Art: Iconography, Iconology, and Interpreting the Visual Imagery of the Middle Ages.  Walter de Gruyter.  ISBN 9781580443432.  Kapittel.  s 212 - 237
 • Oen, Maria Husabø (2015). Franciskus och visionens ikonografi, I: Per Förnegård & Olle Ferm (red.),  Mellan himmel och helvete. Bilder och berättelser från senmedeltidens Italien.  Bokförlaget Atlantis.  ISBN 9789173537209.  6.  s 123 - 151
 • Oen, Maria Husabø (2013). Sight, Body, and Imagery in the Visionary Experiences of Birgitta, In Claes Gejrot; Mia Åkestam & Roger Andersson (ed.),  The Birgittine Experience: Papers from the Birgitta Conference in Stockholm 2011.  Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.  ISBN 9789174024173.  190-208.
 • Oen, Maria Husabø (2011). The Origins of a Miraculous Image: Notes on the Annunciation Fresco in SS. Annunziata in Florence. Konsthistorisk Tidskrift.  ISSN 0023-3609.  80(1), s 1- 22

Se alle arbeider i Cristin

 • Oen, Maria H. & Falkeid, Unn (ed.) (2020). Sanctity and Female Authorship: Birgitta of Sweden & Catherine of Siena. Routledge.  ISBN 9780367368555.  228 s. Vis sammendrag
 • Oen, Maria H. (ed.) (2019). A Companion to Birgitta of Sweden and Her Legacy in the Later Middle Ages. Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004338685.  330 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Oen, Maria H. (2019). Skrivbordet är på plats!. Romhorisont: tidskrift för Föreningen Svenska Rominstitutets vänner och Svenska institutet i Rom.  ISSN 0349-5590.  70, s 4- 5
 • Oen, Maria H. (2019). The Authority of Birgitta’s Heavenly Revelations: The Image of the Saint and Her Work in Quattrocento Manuscripts.
 • Oen, Maria H. (2019). The Iconography of Birgitta of Sweden: Author, Prophet, and Saint.
 • Oen, Maria H. (2019). The Role of Art in the Construction of Late Medieval Visions.
 • Oen, Maria H. (2018). Plats och sanning: Heliga Birgittas resa till Jerusalem, 1372.
 • Oen, Maria H. (2018). The Iconography of the Revelations.
 • Oen, Maria Husabø (2018). Jerusalem and the Authority of Birgitta of Sweden.
 • Oen, Maria Husabø (2018). The Danger of Writing: Visual Strategies for Legitimizing Female Authorship in the Later Middle Ages.
 • Oen, Maria Husabø (2017). Ambivalent Images of Authorship.
 • Oen, Maria Husabø (2017). Författarporträtt av kvinnor under senmedeltiden: Heliga Birgitta och Caterina av Siena.
 • Oen, Maria Husabø (2017). Rome and the Sanctity of Saint Birgitta. Vis sammendrag
 • Oen, Maria Husabø (2016). Birgitta of Sweden and the Transformative Impact of Gazing at the Holy Land.
 • Oen, Maria Husabø (2016). Negotiating Female Sanctity in the Late Middle Ages: The Case of St. Birgitta of Sweden and the Process of Her Canonization.
 • Oen, Maria Husabø (2016). Review of The Saturated Sensorium: Principles of Perception and Mediation in the Middle Ages, ed. by Lohfert Jørgensen, Laugerud & Skinnebach. Collegium Medievale.  ISSN 0801-9282.  29, s 143- 147
 • Oen, Maria Husabø (2016). Syn som vei til sannhet.
 • Oen, Maria Husabø (2016). The Body as Image: Holy Women in Italy, 1200-1450.
 • Oen, Maria Husabø (2016). The Locus of Truth: The Authenticity of St. Birgitta’s Visions from the Holy Land.
 • Oen, Maria Husabø (2016). Visualiseringen av en visjon: Billedprogrammet i Birgittas Liber celestis revelacionum.
 • Oen, Maria Husabø (2015). "Ad montem calvarie dum essem mestissima plorans…": Physical Presence and Divine Truth in St. Birgitta's Revelaciones.
 • Oen, Maria Husabø (2015). ‘Apparuit ei Christus in eodem loco…’: The Significance of the Earthly Jerusalem for the Transmission of Divine Truth.
 • Oen, Maria Husabø (2015). Picturing Holiness: The Role of Images in the Canonization of Catherine and Birgitta.
 • Oen, Maria Husabø (2015). St. Birgitta av Sverige og visjonens natur i senmiddelalderen.
 • Oen, Maria Husabø (2015). The Role of Images in the Vernacularization of Scripture.
 • Oen, Maria Husabø (2015). The Visions of St. Birgitta: A Study of the Making and Reception of Images in the Later Middle Ages.
 • Oen, Maria Husabø (2014). Picturing Divine Visions: St. Brigit of Sweden and the Cycle of Images in Her Revelations.
 • Oen, Maria Husabø (2014). Seeing and Feeling in Late Medieval Visionary Culture: Emotional Expressions as Representations of Visions.
 • Oen, Maria Husabø (2014). The visions of St. Birgitta.
 • Oen, Maria Husabø (2013). Den hellige Birgittas visjoner - en kunsthistorisk undersøkelse.
 • Oen, Maria Husabø (2013). Physical Aspects of Medieval Visions.
 • Oen, Maria Husabø (2013). The Iconography of Visions: St. Birgitta's Revelations from the Holy Land.
 • Oen, Maria Husabø (2012). St. Franciskus og visjonens ikonografi.
 • Oen, Maria Husabø (2011). Birgitta's Images: Art and Visuality in Birgittine Spirituality, Cult and Devotion.
 • Oen, Maria Husabø (2011). Devotional Images and Images of Devotion.
 • Oen, Maria Husabø (2011). Sight, Body and Imagery in the Visionary Experiences of Birgitta. Vis sammendrag
 • Oen, Maria Husabø (2009). Devotion and Interpretation: A Study of the Miraculous Image of SS. Annunziata in Florence and the Pictorial Understanding in the Early Modern Period.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. aug. 2017 11:02 - Sist endret 24. juni 2019 15:28