Jorunn Fredrikke Fyhn Frøili

Universitetslektor
Bilde av Jorunn Fredrikke Fyhn Frøili
English version of this page
Telefon +47 22 85 67 92
Rom 344 HW
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus 3. et. Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Institutt for lingvistiske og nordiske studier Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Bakgrunn

Faglig utgangspunkt: Interesse for norsk som andrespråk, hovedoppgave (1983) om ordforråd og tekstbinding i norsk mellomspråk.

Fra 1985 ansvarlig for å bygge opp tolkeutdanning ved instituttet (ILN), til sist en bachelorgrad i tolking i offentlig sektor (2003 -2007). Tolkeutdanningen ble overført til OsloMet i 2007.

Har siden 2007 undervist i norsk for internasjonale studenter (NORINT).

Er sensor ved Tolkeautorisasjonsprøven ved OsloMet og ved et kurs i tolking. Har undervist på kurset Norsk for tolker ved OsloMet, men kurset tilbys dessverre ikke lenger.

 

Faglige interesser

 • Tolking, samtaleanalyse og spesielt turtaking i dialogtolking
 • Samarbeidsorientert språkundervisning og språklæring
 • Uttaleundervisning

 

Emneord: Norsk for internasjonale studenter, Tolking

Publikasjoner

 • Frøili, Jorunn (2002). Presentasjon av tolkefeltet, Tolk 101/102: Tolkeetikk/tolketeknikk. Blandingskompendium. Unipub kompendier, Oslo. s. 79–88.
 • Frøili, Jorunn (2001). Signals at the transition place: The interpreter's turn-taking in dialogues. I Hvenekilde, Anne & Nortier, Jacomine (Red.), Meetings at the Crossroads: Studies of multilingualism and multiculturalism in Oslo and Utrecht. Novus, Oslo. s. 136–157.
 • Frøili, Jorunn (2001). Fra Nordstrand til Sørstranda. Om en reise, om tolking og om Annes bidrag på tolkefeltet. I Golden, Anne & Uri, Helene (Red.), Andrespråk, tospråklighet, norsk. Festskrift til Anne Hvenekilde. Unipub, Universitetet i Oslo. ISSN 82-9129-810-6. s. 149–163.
 • Niska, Helge & Frøili, Jorunn (1992). Tolkordlistor på invandrarspråk. I Fjeld, Ruth E Vatvedt (Red.), Nordiske studier i leksikografi. Rapport fra Konferanse om leksikografi i Norden 28.-31.mai 1991. Skrifter utgitt av Nordisk forening for leksikografi. Skrift nr. 1, Oslo.. ISSN 82-91121-00-1. s. 357–365.

Se alle arbeider i Cristin

 • Frøili, Jorunn (2004). Signal for turtaking i tolkede samtaler. Presentasjon av en typologi.
 • Frøili, Jorunn (2000). Signals at the Transition Place: The Interpreter's Turn-Taking in Dialogues. Publisert i: Meetings at the Crossroads. Studies of multilingualism and multiculturalism in Oslo and Utrecht; 2001.
 • Frøili, Jorunn (2000). "Signals at the Transition Place: The Interpreter's Turn-Taking in Dialogues." Konferansen "Communication Across Language Borders in the Community", Indiana University Perdue University Indianapolis (IUPUI), USA.
 • Frøili, Jorunn (2000). "Signals at the Transition Place: The Interpreter's Turn-Taking in Dialogues". Del av sesjonen "The Interpreting Profession and Linguistics", ved GURT 2000, Georgetown Univ., Washington D.C.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 7. okt. 2019 19:56