Liv Jorunn Bakkejord

Førstelektor
Telefon 22854239
Rom 332 HW
Brukernavn
Besøksadresse ILN Henrik Wergelands hus 4. etasje Niels Henrik Abels vei 36 0313 Oslo
Postadresse ILN Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Faglige kompetanseområder:

Norsk som andrespråk

Norsk for internasjonale studenter

Norsk språk og kommunikasjon for utenlandske leger

Emneord: Norsk som andrespråk, Andrespråkslæring og -undervisning, Muntlig kommunikasjon, Testing, Norsk for internasjonale studenter

Publikasjoner

Bakkejord, Liv Jorunn: Kommunikasjonsstrategier i dialog mellom innfødt språkbruker og språkinnlærer. En analyse av norsk mellomspråk, i NOA nr. 11. Oslo 1989.

   

Bakkejord, Liv Jorunn: Kommunikasjonsstrategier i muntlig elevspråk, i Bjørkavåg, Lise Iversen, Anne Hvenekilde og Else Ryen (red): "Men hva betyr det,lærer?". Norsk som andrespråk. Fagdidaktiske bidrag.LNU/Cappelen. Oslo 1990.

 

Bakkejord, Liv Jorunn og Bjørg Adine Michalsen: Arbeid med clozetester, i NOA nr 18. Oslo 1995.

 

Bakkejord, Liv Jorunn og Turid Mangerud: LAT2 Darbs ar pieaugusajiem. Rokosgramata skolotajam (Arbeid med voksne. Håndbok for lærere). LVAVP, UNDP, Riga 1999.

 

Bakkejord, Liv Jorunn: Språkplanlegging i Latvia etter Sovjetunionens fall: Det nasjonale programmet for opplæring i latvisk som andrespråk. NOA nr 22. Oslo 1999. 

  • Henriksen, Turid Lilian & Bakkejord, Liv Jorunn (2002). Fremmed-annetspråk: Fagdidaktikk II. Seminar på Leangkollen i Asker 2. - 4. september 2002. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (4), s 25- 28
  • Bakkejord, Liv Jorunn (1999). Språkplanlegging i Latvia etter Sovjetunionens fall: Det nasjonale programmet for opplæring i latvisk som andrespråk. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  (22), s 1- 17

Se alle arbeider i Cristin

  • Bakkejord, Liv Jorunn (2002). Fagdidaktikk i andrespråksundervisning.
  • Bakkejord, Liv Jorunn (2002). Muntlig kommunikasjon i andrespråk.
  • Bakkejord, Liv Jorunn (1999). Andrespråkslæring og andrespråksundervisning: teorier og metoder.
  • Bakkejord, Liv Jorunn (1999). Input og interaksjon i andrespråk.
  • Bakkejord, Liv Jorunn (1998). Alderens betydning for andrespråkslæring.
  • Bakkejord, Liv Jorunn (1998). Andrespråksundervisning og -læring: teori og praksis.
  • Bakkejord, Liv Jorunn (1998). Andrespråkundervisning: produktive ferdigheter.
  • Bakkejord, Liv Jorunn (1998). Klasseromsforskning.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 7. feb. 2014 15:02