Marit Ruud McGhie

Universitetslektor
English version of this page
Telefon +47 22 85 52 03 +47 22 85 62 27 (Ekspedisjonskontoret)
Rom 323, Henrik Wergelands hus
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 N-0313 OSLO
Postadresse Institutt for lingvistiske og nordiske studier Postboks 1102 Blindern N-0317 OSLO

Bakgrunn

B.A. St. Olaf College, Northfield, Minnesota, 1972
Allmennlærerutdanning. Oslo pedagogiske høgskole, 1979
Cand.philol: Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur. Universitetet i Oslo, 1997

 

Undervisnings- og veiledningsområder

Underviser i norsk språk for internasjonale studenter fra absolutt begynnernivå (NORINT0110) til fakultetsopptaksnivå (NORINT0130). Holder grammatikkforelesningsserier på trinn 2 og 3. Har undervist mye på Kurs i norsk språk og kommunikasjon for utenlandske leger; denne undervisningen ligger ikke lenger til ILN.
Har særlig arbeidet mye med intensivkurs på trinn 1/2 (NORINT0110IN/0120) og vært emneansvarlig, tidligere også mye på intensivkurs trinn 2/3 (NORINT0120/0130). Intensivkurs blir ikke lenger tilbudt på ILN.

Er planansvarlig, koordinator og emneansvarlig for NORINT0500 Norwegian Life and Society.

Faglige kompetanseområder

Formidler på målspråket fra grunnen av. Legger stor vekt på aktiv bruk av muntlig språk og derved tilegnelse av muntlige ferdigheter. (Det å lytte og forstå er halvparten av en samtale.)
Spesiell interesse for andrespråkstilegnelse sett i lys av kognitiv lingvistikk.

 

Emneord: Norsk for internasjonale studenter, Bruksbasert andrespråkstilegnelse

Publikasjoner

 2004  McGhie, Marit Ruud: "Survival of the frequent?"  Første forskningskonferanse om norsk som andrespråk

 

  • McGhie, Marit Ruud (1999). En beskrivelse av andrespråkstalemål med fokusering på syntaks. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  (nr. 22), s 18- 54

Se alle arbeider i Cristin

  • McGhie, Marit Ruud (2004). "Survival of the frequent?".
  • McGhie, Marit Ruud (2003). Årsaksrelasjoner i tilegnelsen av norsk som andrespråk.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 13. aug. 2019 08:46