Johan Laurits Tønnesson

Bilde av Johan Laurits Tønnesson
English version of this page
Telefon +47 22856986
Mobiltelefon +47 93295368 +4793295368
Rom HW 625
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus 6. etasje Niels Henrik Abels vei 36 N-0313 OSLO (vis à vis Metereologisk institutt)
Postadresse Pb. 1102, Blindern 0317 Oslo

Foto: Ola Gamst Sæther

Kompetanse- og interesseområder

Tønnesson arbeider med forskning, undervisning og formidling om sakprosa - både forlagsutgitt, litterær sakprosa og funksjonell sakprosa - fra stortingsmeldinger via aviser til stillingsannonser. Hans to avhandlinger har dreid seg om historiefaglig sakprosa. Faglig sett befinner han seg i skjæringsfeltet mellom språk-, litteratur- og medievitenskap. Emneordene nedenfor gir god beskjed om min faglige innretning.

Lenke til reseachgate 

Særskilt om sakprosaforskning og -formidling

Tønnesson er ansvarlig redaktør for det nordiske, vitenskapelige tidsskriftet Sakprosa, som ble grunnlagt i 2009. Videre er han ansvarlig redaktør for Sakprosasiden.no, som bringer informasjon og debatt om sakprosaforskning, -undervisning og -formidling, samt for sakprosaforskningsbibliografien Sakbib.no. Les Det humanistiske fakultets oppslag fra 2017 om samfunnsbetydningen av Tønnessons innsats her.

Undervisning

Høsten 2019 stod Tønnesson i spissen for det nye BA-programmet Klart språk, og han har ansvaret for emnene Språk og retorikk i myndighetenes sakprosa (KLAR1100) og Klart språk, demokrati og rettssikkerhet (KLAR2100). Han samarbeider nært med Det juridiske fakultet om dette fakultetets klarspråksatsing, blant annet om emnet Klart lovspråk (JUR1502K). Han har bl.a. hatt ansvar for bachelor- og masteremnet Retkom2160+4160 (Nordisk sakprosa), masteremnene Retkom4110 (Metode) og innføringsemnet Retkom1102 (Tekst og kommunikasjon).  Han har de siste årene ellers bidratt som underviser på Ex fac. i nordiske studier, Moderne retorikk (Retkom2104). Nynorsk med praksis for lektorstudentar (NOR4515).

Han har tidligere undervist på blant annet disse emnene: NOR1110 Tekst- og kontekstanalyse, NOR1105 (Språkstruktur og tekst), NOR1140 (Sakprosa), NOR2312 Sammensatte tekster i norskfaget, NORNOR4141(Tekst og kommunikasjon), RETKOM4103 (Teksthistorisk epokestudium) og Retkom4101 Vitenskapsteoretisk studium innen retorikk og språklig kommunikasjon.

Doktorgradsveiledning

I 2020 er han hovedveileder for ph.d.-stipendiatene Øistein Hide og Ida Seljeseth og biveileder for Ida Skjelderup (USN). 

Han har tidligere vært hovedveileder for Jan Grue (disputas i 2012), Gudrun Kløve Juuhl (disputas 2014) og Ommund Vareberg (disputas 2019) og biveileder for Gunnfrid Ljones Øierud (disputas 2013) og Yngve Benestad Hågvar (disputas 2016).

 

Relevant arbeidserfaring

Professor i sakprosaforskning, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo fra 1.1.2005.

Universitetslektor, Institutt for nordistikk og litteratur, Universitetet i Oslo (2004).

Universitetsstipendiat, Institutt for nordistikk og litteratur, Universitetet i Oslo (2000–2003)

Redaktør for Apollon, Universitetet i Oslo (1998–2000)

Prosjektsjef/avdelingsdirektør i Norsk Form, Senter for design, arkitektur og bygningsmiljø (1993–1995)

Formidlingskoordinator for KULT, Rådet for humanistisk forskning, Norges allmennvitenskapelige forskningsråd, NAVF (1990–1993)

Informasjonskonsulent, Rådet for humanistisk forskning i Norges allmennvitenskapelige forskningsråd, NAVF (1987–1990)

Utdanning

Universitetspedagogisk utdanning, Universitetet i Oslo, fullført i 2009

Doktor artium, Universitetet i Oslo 2004

Cand.philol., nordisk hovedfag, Universitetet i Oslo 1998

Cand.mag., nordisk og musikk mellomfag, historie grunnfag, Universitetene i Oslo, Bergen og Trondheim 1982

Examen artium, Stabekk videregående skole 1975.

Relevante verv

Siden starten i 2009 har han vært hovedredaktør for det nordiske vitenskapelige tidsskriftet Sakprosa.

I perioden 2006-2010 var han valgt representant for det vitenskapelige personalet i Styret ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo. Dette innebar også at jeg var medlem av Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger ved fakultetet.

Emneord: Nordisk språk, Retorikk, Sakprosa, Tekstvitenskap, Klarspråk
Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 5. okt. 2021 12:27