Johan Tønnesson

Bilde av Johan Tønnesson
English version of this page
Telefon +47 22856986
Mobiltelefon +47 93295368 +4793295368
Rom HW 625
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus 6. etasje Niels Henrik Abels vei 36 N-0313 OSLO (vis à vis Metereologisk institutt)
Postadresse Pb. 1102, Blindern 0317 OSLO

Kompetanse- og interesseområder

Tønnesson arbeider med forskning, undervisning og formidling om sakprosa - både forlagsutgitt, litterær sakprosa og funksjonell sakprosa - fra stortingsmeldinger via aviser til stillingsannonser. Hans to avhandlinger har dreid seg om historiefaglig sakprosa. Faglig sett befinner han seg i skjæringsfeltet mellom språk-, litteratur- og medievitenskap. Emneordene nedenfor gir god beskjed om min faglige innretning.

Lenke til reseachgate 

Særskilt om sakprosaforskning og -formidling

Tønnesson er ansvarlig redaktør for det nordiske, vitenskapelige tidsskriftet Sakprosa, som ble grunnlagt i 2009. Videre er han ansvarlig redaktør for Sakprosasiden.no, som bringer informasjon og debatt om sakprosaforskning, -undervisning og -formidling, samt for sakprosaforskningsbibliografien Sakbib.no. Les Det humanistiske fakultets oppslag fra 2017 om samfunnsbetydningen av Tønnessons innsats her.

Undervisning

Høsten 2019 står Tønnesson i spissen for det nye BA-programmet Klart språk, og han skal her undervise i det nye emnet Myndighetenes sakprosa (KLAR1100). Han har bl.a. hatt ansvar for bachelor- og masteremnet Retkom2160+4160 (Nordisk sakprosa), masteremnene Retkom4110 (Metode) og innføringsemnet Retkom1102 (Tekst og kommunikasjon).  Han har de siste årene ellers bidratt som underviser på Ex fac. i nordiske studier, Moderne retorikk (Retkom2104). Nynorsk med praksis for lektorstudentar (NOR4515).

Han har tidligere undervist på blant annet disse emnene: NOR1110 Tekst- og kontekstanalyse, NOR1105 (Språkstruktur og tekst), NOR1140 (Sakprosa), NOR2312 Sammensatte tekster i norskfaget, NORNOR4141(Tekst og kommunikasjon), RETKOM4103 (Teksthistorisk epokestudium) og Retkom4101 Vitenskapsteoretisk studium innen retorikk og språklig kommunikasjon.

Doktorgradsveiledning

I 2019 er han hovedveileder for ph.d.-stipendiatene Ommund Vareberg (avhandling levert til bedømmelse 31.10.2018), Øistein Hide og Ida Seljeseth. 

Han har tidligere vært hovedveileder for Jan Grue (disputas i 2012), Gudrun Kløve Juuhl (disputas 2014) og biveileder for Gunnfrid Ljones Øierud (disputas 2013) og Yngve Benestad Hågvar (disputas 2016).

 

Relevant arbeidserfaring

Professor i sakprosaforskning, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo fra 1.1.2005.

Universitetslektor, Institutt for nordistikk og litteratur, Universitetet i Oslo (2004).

Universitetsstipendiat, Institutt for nordistikk og litteratur, Universitetet i Oslo (2000–2003)

Redaktør for Apollon, Universitetet i Oslo (1998–2000)

Prosjektsjef/avdelingsdirektør i Norsk Form, Senter for design, arkitektur og bygningsmiljø (1993–1995)

Formidlingskoordinator for KULT, Rådet for humanistisk forskning, Norges allmennvitenskapelige forskningsråd, NAVF (1990–1993)

Informasjonskonsulent, Rådet for humanistisk forskning i Norges allmennvitenskapelige forskningsråd, NAVF (1987–1990)

Utdanning

Universitetspedagogisk utdanning, Universitetet i Oslo, fullført i 2009

Doktor artium, Universitetet i Oslo 2004

Cand.philol., nordisk hovedfag, Universitetet i Oslo 1998

Cand.mag., nordisk og musikk mellomfag, historie grunnfag, Universitetene i Oslo, Bergen og Trondheim 1982

Examen artium, Stabekk videregående skole 1975.

Relevante verv

Siden starten i 2009 har han vært hovedredaktør for det nordiske vitenskapelige tidsskriftet Sakprosa.

I perioden 2006-2010 var han valgt representant for det vitenskapelige personalet i Styret ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo. Dette innebar også at jeg var medlem av Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger ved fakultetet.

Emneord: Nordisk språk, Retorikk, Sakprosa, Tekstvitenskap, Klarspråk

Publikasjoner

 • Roos, Merethe & Tønnesson, Johan (red.) (2017). Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566265.  538 s.
 • Tønnesson, Johan (2017). Naturvitenskapens kommunikative landskap. Teksthistorisk blikk på det fjerde skandinaviske naturforskermøtet, Christiania 1844, I: Merethe Roos & Johan Tønnesson (red.),  Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire århundrer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566265.  Kapittel.  s 163 - 190
 • Tønnesson, Johan (2014). Skriveforskerens virtuose antifoni, I: Rita Elisabeth Hvistendahl & Astrid Roe (red.),  Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-784-8.  Del I. Retorikk og tilbakeblikk.  s 67 - 84

Tønnesson, Johan L. og Kirsten Sivesind 2015: The Rhetoric of the Norwegian Constitution Day: A Topos Analysis of Young Norwegian Students’ May 17 Speeches, 2011 and 2012. I Scandinavian Journal of Educational Research, DOI: 10.1080/00313831.2015.1017837

von der Lippe, Berit og Johan L. Tønnesson 2013: Retorikken i kampen om kvinnestemmeretten. Oslo: Vidarforlaget

Tønnesson, Johan L. 2012: Hva er sakprosa. Oslo: Universitetsforlaget (2. utgave, også tilgjengelig som e-bok)

Tønnesson, Johan L. 2010: Sakprosa for retten! I Kirsten Kalleberg og Astrid Elisabeth Kleiveland (red.) 2010: Sakprosa i skolen. Bergen: Fagbokforlaget, s. 211-225

Asdal, Kristin, Kjell Lars Berge, Karen Gammelgaard, Trygve Riiser Gundersen, Helge Jordheim, Tore Rem og Johan L. Tønnesson 2008: Tekst og historie. Oslo: Universitetsforlaget. (Tønnesson hadde et særskilt ansvar for kap. 8 Leseren, s. 261-304

Tønnesson, Johan L. 2008: Lærebokhistorie: en topografisk analysemodell. I Dagrun Skjelbred og Bente Aamotsbakken (red.) 2008: Norsk lærebokhistorie - en kultur- og danningshistorie, Oslo: Novus forlag, s. 165-178

Tønnesson, Johan L. 2008: Opplysning, åpenbaring og ambivalens. Diskursiv kosmologi i en bokanmeldelse i Kritik og antikritik fra 1792. I Eivind Tjønneland (red.) 2008: Opplysningens tidsskrifter. Norske og danske periodiske publikasjoner på 1700-tallet. Bergen: Fagbokforlaget, s. 133-154


Tønnesson, Johan L. 2007: Cooperation and Conflict Between Authorial Voices and Model Readers Through Rhetorical Topoi in Historical Discourse. I Kjersti Fløttum (red.) 2007: Language and Discipline Perspectives on Academic Discourse. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, s. 129-148


Rognstad, Ole-Andreas, Hallstein Laupsa, Anne-Hilde Nagel og Johan L. Tønnesson 2006: God skikk. Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger. Utredning fra et utvalg oppnevnt av Den norske Forleggerforening (DnF), Den norske historiske forening (HIFO), og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF). Oslo: Den norske Forleggerforening (DnF), Den norske historiske forening (HIFO), og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF). (Også utgitt som bok i 2013.)

Tønnesson, Johan L. 2004: Tekst som partitur eller Historievitenskap som kommunikasjon: Nærlesning av fire historikertekster skrevet for ulike lesergrupper. Dr.art.-avhandilng, Oslo: Unipub forlag 2004. Vedleggsbind. Øvrige vedlegg finnes her

Tønnesson, Johan L. 2003: Model Readers and other textual strategies in Norwegian historian Professor Finn Olstad's paper "New perspectives on the rise and fall of the working class" (2000). I Kjersti Fløttum og Francois Rastier (red.): Academic discourse Multidisciplinary approaches. Oslo: Novus Forlag, s. 158-181

Tønnesson, Johan L. 2002: Viktig melding: Lytt på radio! En analyse av ungdomsradio anno 2000. I Johan L. Tønnesson(red.) 2002: Den flerstemmige sakprosaen. Bergen: Fagbokforlaget,s. 56-88

Tønnesson, Johan L. 2002: Illustrert vitenskap om blodpropp: Schizofren flerstemmighet. I Johan L. Tønnesson(red.) 2002: Den flerstemmige sakprosaen. Bergen: Fagbokforlaget, s. 122-136

Tønnesson, Johan L. 2001: Vitenskapens stemmer. Vitenskapsbilder, dialogisme og forskernærvær i fire historiefaglige tekster for allmennheten. (Bearbeidet utgave av hovedoppgaven fra 1998.) Oslo: Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Sakprosa, skrifter fra Prosjektmiljøet norsk sakprosa nr 2
UiO

Tønnesson, Johan L. 2001: På leting etter sakprosaens skjulte partitur - lesninger av fire sakprosaartikler med vekt på stemmemangfold. I Kjell Lars Berge, Kjersti Breivega, Thore Roksvold og Johan L. Tønnesson: Fire blikk på sakprosaen, Oslo: Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Sakprosa, skrifter fra Prosjektmiljøet norsk sakprosa nr 1, s. 137-168

Tønnesson, Johan L. 1997: Finstemt og flerstemmig formidling. I Egil Børre Johnsen (red.) 1997: Tekstens mellommenn. Norsk Sakprosa, Tredje bok. Oslo: Universitetsforlaget, s. 57-76

 • Ledin, Per; Höög, Catharina Nyström; Tønnesson, Johan & Westberg, Gustav (2019). Den multimodala sakprosan The Multi-modal Non-fiction (’sakprosa’). Sakprosa.  ISSN 1502-6000.  11(4) . doi: 10.5617/sakprosa.7072 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tønnesson, Johan (2019). Har kreativitet noen plass i stilarten "sakprosa"? Rolf Pippings utløsning fra 1938 revisited, I: Iben Brinch Jørgensen & Norunn Askeland (red.),  Kreativ akademisk skriving.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031620.  Kapittel 4.  s 85 - 103 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tønnesson, Johan (2018). Respekt! Om Kunnskapssenterets rapporter., I: Kristian Bjørkdahl (red.),  Rapporten: Sjanger og styringsverktøy.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-4052-3.  Kapittel 6.  s 157 - 176
 • Tønnesson, Johan (2017). Naturvitenskapens kommunikative landskap. Teksthistorisk blikk på det fjerde skandinaviske naturforskermøtet, Christiania 1844, I: Merethe Roos & Johan Tønnesson (red.),  Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566265.  Kapittel.  s 163 - 190
 • Tønnesson, Johan & Lund, Inger Marie (2017). Kongens tale ved hagefesten, I: Jonas Bakken & Elisabeth Oxfeldt (red.),  Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03022-7.  Kapittel 3.  s 32 - 46 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tønnesson, Johan & Roos, Merethe (2017). Naturvitenskapen i nordiske offentligheter - fra 1600-tallet til idag, I: Merethe Roos & Johan Tønnesson (red.),  Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566265.  Kapittel.  s 11 - 37
 • Tønnesson, Johan & Sivesind, Kirsten (2016). The Rhetoric of the Norwegian Constitution Day: A Topos Analysis of Young Norwegian Students’ May 17 Speeches, 2011 and 2012. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  60(2), s 201- 218 . doi: 10.1080/00313831.2015.1017837
 • Lippe, Berit von der & Tønnesson, Johan (2015). Retorikken i kampen om kvinnestemmeretten - aktuell i kampen om fleksibiliteten?, I: Anders Sigrell & Sofi Qvarnström (red.),  Retorik och lärande. Kunskap - bildning - ansvar.  Lunds universitet.  ISBN 978-91-87833-62-5.  Kapittel.  s 247 - 263
 • Myhr, Annika Bøstein; Johansson, Karl G.; Tønnesson, Johan; Lorentsen, Kristin; Aarstrand, Sandra Theting; Drangeid, Maria; Knapstad, Sunniva Gjengedal; Musæus, Karen Janicke; Thorsen, Ane Norreen & Camilla, Schaffer (2015). Minne, glemsel og sjanger: Bergsveinn Birgissons Den svarte vikingen som identitetsskapende narrativ. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  115(4), s 312- 325 Vis sammendrag
 • Tønnesson, Johan (2014). Nyere sakprosaforskning i Norge. En kort presentasjon. Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskab- og kulturformidling.  ISSN 2245-2931.  3
 • Tønnesson, Johan (2014). Skriveforskerens virtuose antifoni, I: Rita Elisabeth Hvistendahl & Astrid Roe (red.),  Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-784-8.  Del I. Retorikk og tilbakeblikk.  s 67 - 84
 • Tønnesson, Johan & Sivesind, Kirsten (2013). Grunnlovens unge ambassadører: Analyse av et utvalg 17. maitaler holdt av norske skolelever i 2011 og 2012. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (2), s 65- 95
 • Svennevig, Jan; Tønnesson, Johan; Svenkerud, Sigrun & Klette, Kirsti (2012). Retoriske ressurser i elevers muntlige framføringer :. Rhetorica Scandinavica.  ISSN 1397-0534.  (60), s 6, 68- 89 Vis sammendrag
 • Tønnesson, Johan & Bjordal, Sine Halkjelsvik (2012). Rene fakta, I: Siv Frøydis Berg; Øivind Berg; Sine Halkjelsvik Bjordal & Helge Jordheim (red.),  All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år.  Forlaget Press.  ISBN 9788275476119.  Rene fakta.  s 118 - 129
 • Tønnesson, Johan (2011). Professoren, Fortelleren og Barnet, I: Arne Skodvin; Karl Henrik Flyum; Geir Knudsen & Eva Simonsen (red.),  Forelesningens kunst.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-499-5.  Kapittel.  s 151 - 168
 • Tønnesson, Johan (2011). Tekstvitenskap, I: Jon Gunnar Jørgensen & Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Nordiskfaget - tradisjon og fornying.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-623-0.  Del 1.  s 96 - 111
 • Tønnesson, Johan (2010). Leserens modell. Om relevansen av resepsjonsteori, I: Bente Aamotsbakken & Susanne V Knudsen (red.),  Teoretiske tilnærminger til pedagogiske tekster.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-880-4.  Kapittel 9.  s 176 - 195
 • Tønnesson, Johan (2010). Sakprosa for retten!, I: Kirsten Kalleberg & Astrid Kleiveland (red.),  Sakprosa i skolen.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0921-7.  Kapittel 18.  s 211 - 225
 • Tønnesson, Johan (2009). Sakprosaens kraft. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  2
 • Tønnesson, Johan (2008). Kapitlet Leseren, I: Kristin Asdal; Kjell Lars Berge; Karen Gammelgaard; Trygve Riiser Gundersen; Helge Jordheim; Tore Rem & Johan Tønnesson (red.),  Tekst og historie. Å lese tekster historisk.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01250-6.  Kapittel 8.  s 261 - 304
 • Tønnesson, Johan (2008). Lærebokhistorie: en topografisk analysemodell, I: Dagrun Skjelbred & Bente Aamotsbakken (red.),  Norsk lærebokhistorie - en kultur- og danningshistorie.  Novus Forlag.  ISBN 9788270994922.  Kapittel.  s 165 - 178
 • Tønnesson, Johan (2008). Opplysning, åpenbaring og ambivalens. Diskursiv kosmologi i en bokanmeldelse i "Kritik og antikritik" fra 1792, I: Eivind Tjønneland (red.),  Opplysningens tidsskrifter. Norske og danske periodiske publikasjoner på 1700-tallet.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245007176.  Kapittel.  s 133 - 147
 • Tønnesson, Johan (2008). Sakprosaens grenseland. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 48- 49

Se alle arbeider i Cristin

 • Roos, Merethe & Tønnesson, Johan (red.) (2017). Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566265.  538 s.
 • Tønnesson, Johan & Lippe, Berit von der (2013). Retorikken i kampen om kvinnestemmeretten. Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-135-8.  272 s.
 • Tønnesson, Johan; Rognstad, Ole-Andreas; Nagel, Anne-Hilde & Laupsa, Hallstein (2013). God skikk – Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger. Institutt for privatrett.  ISBN 978-82-7236-228-6.  352 s.
 • Tønnesson, Johan (2012). Hva er sakprosa, 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01945-1.  154 s.
 • Asdal, Kristin; Berge, Kjell Lars; Gammelgaard, Karen; Gundersen, Trygve Riiser; Jordheim, Helge; Rem, Tore & Tønnesson, Johan (red.) (2008). Tekst og historie. Å lese tekster historisk. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01250-6.  326 s.
 • Tønnesson, Johan (2008). Hva er sakprosa. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01222-3.  159 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Blikstad-Balas, Marte; Marti, Kristin Torjesen & Tønnesson, Johan (2019). Den empatiske sakprosaen. Periskop.  ISSN 2535-7034.
 • Blikstad-Balas, Marte; Marti, Kristin Torjesen & Tønnesson, Johan (2019). Tvilsomt demokratistunt. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892. Vis sammendrag
 • Holsten, Hilde Hartmann; Bjørkdahl, Kristian & Tønnesson, Johan (2019). Hvordan kommuniserer forskere, brukere og kommunikatører?. Vis sammendrag
 • Tønnesson, Johan (2019). Kildeliste til Skurdal. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Tønnesson, Johan (2019). Klart språk!.
 • Tønnesson, Johan (2019). Klart språk.
 • Tønnesson, Johan (2019). Kommentar til J.C.F. Nordrums åpningsforedrag "Lovgivning og lovspråk i det 21. århundre".
 • Tønnesson, Johan (2019). Kommentar til Margrethe Kvarenes’ foredrag «Norsk forvaltningsspråk: Bedre eller verre enn sitt rykte?».
 • Tønnesson, Johan (2019). Modelleserteori for rettstekster. Med kapittel 9A i opplæringslova som eksempel.
 • Tønnesson, Johan (2019). NAV torpedo blues. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Tønnesson, Johan (2019). Navs kommunikasjonssvikt. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Tønnesson, Johan (2019). Om sakprosaforskning.
 • Tønnesson, Johan (2019). Sakprosa på universitetene.
 • Tønnesson, Johan (2019). Sakprosa på universitetene - innspill til NFFOs styre.
 • Tønnesson, Johan (2019). The Poetic Functions of Plain Language.
 • Berge, Kjell Lars & Tønnesson, Johan (2018). Klart språk, dannelse og demokrati.
 • Oxfeldt, Elisabeth; Bakken, Jonas; Tønnesson, Johan & Sæther, Elin (2018). "Boklunsj: Åpne dører mot verden".
 • Tønnesson, Johan (2018, 17. februar). Lykken er relevans.  Vårt land. Vis sammendrag
 • Roos, Merethe & Tønnesson, Johan (2017, 17. oktober). Intervju om "Sann Opplysning".  Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2017, 25. september). Den farlige seksualiteten. [Radio].  NRK P1+.
 • Tønnesson, Johan (2017). Dinosaurenes seks alternative fakta om seg selv.
 • Tønnesson, Johan (2017). Fabelaktig bok om tidlig svensk transhumanisme. Stemmer.  ISSN 1890-1409.  12(2), s 18- 19 Vis sammendrag
 • Tønnesson, Johan (2017, 01. september). Folkeopplysningen er død. Leve folkeopplysningen. [Fagblad].  Bok og bibliotek.
 • Tønnesson, Johan (2017, 15. november). Fra Guds straff til Richters skala. Intervju i anledning boka Sann opplysning?.  Vårt land.
 • Tønnesson, Johan (2017). «God skikk» i bruk av litteratur og kilder i forlagspublisert sakprosa.
 • Tønnesson, Johan (2017). Hvorfor skal UiO kommunisere fag og forskning?. Vis sammendrag
 • Tønnesson, Johan (2017). Kast av deg umyndighetens åk! Du kan bli myndig og mektig ved å beherske sakprosa og retorikk.
 • Tønnesson, Johan (2017). «Känslouttryck äro principielt uteslutna»: Om pathos (og publikumsappell) i Pippings sakprosa-genese.
 • Tønnesson, Johan (2017). Models for text analysis inspired by Mikhail Bakhtin.
 • Tønnesson, Johan (2017, 17. oktober). Naturen forlot kulture.  Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2017). Om det skandinaviske naturforskermøtet i 1844 som faglig kommunikasjon.
 • Tønnesson, Johan (2017). Om verdien av nordisk sakprosa på nordiske språk.
 • Tønnesson, Johan (2017). Presentasjon av bokessayet Fabelaktig bok om tidlig svensk posthumanisme.
 • Tønnesson, Johan (2017, 08. februar). Retorikkekspertens dom. Professor i sakprosa og foreleser i retorikk Johan Tønnesson bryter ned rektorvalgkampens retorikk..  Universitas.
 • Tønnesson, Johan (2017). Retorisk analyse av Kongens tale på hagefesten 2016.
 • Tønnesson, Johan (2017). Sakprosa – et potent begrep og et viktig fenomen.
 • Tønnesson, Johan & Berge, Kjell Lars (2017). Vitenskapsretorikk og vitenskapelig patos.
 • Tønnesson, Johan & Bjørnstad, Ranveig Thon (2017). Sakprosa for retten. Hvordan det kan bli morsomt å analysere sakprosa.
 • Tønnesson, Johan & Graver, Hans Petter (2017). Klart språk er ikke enkelt Om klarspråk forstått som hensiktsmessig, demokratisk kommunikasjon.
 • Tønnesson, Johan & Graver, Hans Petter (2017). Klart språk er ikke enkelt Om klarspråk forstått som hensiktsmessig, demokratisk kommunikasjon..
 • Tønnesson, Johan & Sandberg, Kristian Lødemel (2017, 15. april). Johan og Georg. [Tidsskrift].  Stemmer. Magasin for litterære og samfunnsengasjerte tekster. Vis sammendrag
 • Tønnesson, Johan (2016). Ambisiøs litterær sakprosa i bokformat – litteratur i sin egen rett.
 • Tønnesson, Johan (2016). Discourses and topoi in Dr. Karl Evang 1932: “Abortus Provocátus” in the Norwegian Workers’ Dictionary (1932–1936).
 • Tønnesson, Johan (2016, 18. november). Menn dominerer sakprosaen.  Morgenbladet.
 • Tønnesson, Johan (2016). Teksten på tiltalebenken. Hvordan det kan bli morsommere å drive tekstanalyse.
 • Tønnesson, Johan (2016). Teksten på tiltalebenken. Hvordan det kan bli morsommere å drive tekstanalyse..
 • Tønnesson, Johan & Graver, Hans Petter (2016). Klart språk er ikke enkelt. Om klarspråk forstått som hensiktsmessig, demokratisk kommunikasjon..
 • Tønnesson, Johan (2015, 21. mai). - Jeg hørte folk bue og rope ting som «Nei, ikke på 17. mai, det er barn her!» og «Få han av scenen!».  Aftenposten.
 • Tønnesson, Johan (2015, 21. mai). - Må være rom for dette på 17. mai.  Tønsbergs blad.
 • Tønnesson, Johan (2015, 16. mai). Det som MÅ vere med i 17. mai-talen. [Internett].  NRK Trøndelag.
 • Tønnesson, Johan (2015). Er god, litterær sakprosa flerstemmig? Om tekstlig polyfoni, homofoni og interdiskursivitet..
 • Tønnesson, Johan (2015, 30. mars). Etter tre dager med massiv kritikk får Skavlan ros: - Gjorde en god jobb Eksperter mener programlederen får ufortjent mye tyn..  Dagbladet.
 • Tønnesson, Johan (2015, 17. mai). Grunnlovens plass i elevers 17.maitaler. [Radio].  NRK P2 Språkteigen.
 • Tønnesson, Johan (2015, 20. mai). Innslag om debatten rundt Jacob Semb Christensens kontroversielle 17.mai-tale i Tønsberg. [TV].  TV2 God morgen, Norge.
 • Tønnesson, Johan (2015, 12. juni). Mangel på naturvitenskap på norsk.  Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2015). Nordisk klarspråksforskning.
 • Tønnesson, Johan (2015, 26. februar). Retorikkekspert: – Ikke lenger en ulv i fåreklær. [Internett].  NRK.
 • Tønnesson, Johan (2015, 20. mai). Sju velforeninger har levert klage på Jakobs tale.  Tønsbergs blad.
 • Tønnesson, Johan (2014, 01. februar). - Engelsk er ikkje nøytralt. [Fagblad].  Forskerforum. Vis sammendrag
 • Tønnesson, Johan (2014). Hvordan skrive godt (nok?)?.
 • Tønnesson, Johan (2014). Sakprosakompasset: redskap for skriving av plikt, glede, kunnskapstørst og sinne, I: Kåre Kverndokken (red.),  101 skrivegrep: om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245015775.  Kapittel 6.  s 305 - 327
 • Tønnesson, Johan (2014, 22. februar). Språket forvrenger abortsaken.  Vårt land.
 • Tønnesson, Johan (2014). Toposidentifisering og -gruppering som tekstanalytisk verktøy.
 • Tønnesson, Johan & Berge, Kjell Lars (2014). Klart språk er ikke enkelt.
 • Tønnesson, Johan & Von der lippe, Berit (2014). Retorikken i kampen om kvinnestemmeretten – aktuell i 2014?.
 • Amundsen, Bård; Ottersen, Ole Petter; Tønnesson, Johan L. & Kalleberg, Ragnvald (2013, 30. september). Første professorat i forskningskommunikasjon. [Internett].  forskning.no.
 • Tønnesson, Johan (2013, 11. juni). De var retoriske mestre (Håkon Flemmen intervjuer Berit von der Lippe og JLT om retorikken i kampen om kvinnestemmeretten).  Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2013). Den radikale uenighets retorikk.
 • Tønnesson, Johan (2013). Er sjangerbevissthet viktig for byråkraten?.
 • Tønnesson, Johan (2013, 12. desember). Får kritikk for svadaspråk i sakspapirer.  Trønderavisa.
 • Tønnesson, Johan (2013, 30. september). Første professorat i forskningskommunikasjon.  Forskning.no.
 • Tønnesson, Johan (2013). Hva «er» forskningsformidling?. tekstualitet.no.
 • Tønnesson, Johan (2013). Hva "er" kommunikasjon?.
 • Tønnesson, Johan (2013). Kvinners stemmerett i norsk offentlighet.
 • Tønnesson, Johan (2013). Lovlig uklart. Noen kjappe tilbakeblikk og Retorikk på 90 sekunder.
 • Tønnesson, Johan (2013). Politikere, skjerp tunga den siste uka!. Ytring : NRK.
 • Tønnesson, Johan (2013). Retten og retorikken: hvordan kommunisere effektivt i media.
 • Tønnesson, Johan (2013). Sakprosaens rolle i skolen og samfunnet.
 • Tønnesson, Johan (2013, 04. februar). Stemmerett for kvinner i 100 år (Trine Nickelsen intervjuer bl.a. Berit von der Lippe og JLT).  Apollon.
 • Tønnesson, Johan (2013). Stemmerettsdebattantenes retorikk – hvem inkluderes, hvem ekskluderes?.
 • Tønnesson, Johan (2013, 16. mai). Talene forandret seg (Intervju med Kirsten Sivesind og JLT.  Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2013). Tolv teser om forskningsformidling - åpningsinnlegg.
 • Tønnesson, Johan (2013, 30. september). UiO får professorat i forskningskommunikasjon.  Uniforum.
 • Tønnesson, Johan (2013, 12. september). UiO får professorat i forskningskommunikasjon.  Universitas.
 • Tønnesson, Johan (2013). Viktige forskningsspørsmål avledet av seminarserien Lovlig uklart.
 • Tønnesson, Johan (2013). Vær varsom-plakat for sakprosaen?.
 • Tønnesson, Johan (2013). Workers' Encyclopedia (Arbeidernes leksikon) 1932-36 as Genre Innovation.
 • Tønnesson, Johan & Von der Lippe, Berit (2013). Kraften i talen om kvinners stemmerett.
 • Tønnesson, Johan & Von der lippe, Berit (2013). Retorikken i kampen om kvinnestemmeretten.
 • Tønnesson, Johan (2012, 20. desember). - Må vekke allmenn interesse (debatt om Kulturrådets sakprosainnkjøpsordning).  Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2012). Hva er sakprosa.
 • Tønnesson, Johan (2012, 31. desember). Mangler faglig grunnlag (debatt om Kulturrådets sakprosainnkjøp).  Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2012). Modelleseren i den historiefaglige teksten.
 • Tønnesson, Johan (2012, 07. januar). Ok i skjønnlitteratur, ikkje i sakprosa.  Stavanger Aftenblad.
 • Tønnesson, Johan (2012). On paper: This is anti-militarism. Ideological constuction and deconstruction in a hypertextual network in Norwegian Workers' Encyclopedia (1932-36).
 • Tønnesson, Johan (2012, 05. september). Ryanairs språk er en skandale.  Aftenposten Morgen.
 • Tønnesson, Johan (2012). Sakprosa mellom skole og forskning. Om ild og tørt gras.
 • Tønnesson, Johan (2011). Bedre muntlig presentasjon 1.
 • Tønnesson, Johan (2011). Bedre muntlig presentasjon 2.
 • Tønnesson, Johan (2011). Departementale nettsider som morgendagens agora? Fra informasjon til propaganda til deliberasjon?.
 • Tønnesson, Johan (2011). Dere er alle forfattere!.
 • Tønnesson, Johan (2011). Francis Bulls actio.
 • Tønnesson, Johan (2011). Hva er sakprosa?.
 • Tønnesson, Johan (2011). Hva er sakprosa?.
 • Tønnesson, Johan (2011). Marxist Internationalism: Conceptualizing the World through Authoritarian Declaratives, Selective Narratives and Lamentation.
 • Tønnesson, Johan (2011). Retorikk: Å forandre verden med ord. Med Nordahl Griegs ”Til ungdommen” som eksempel.
 • Tønnesson, Johan (2011, 03. september). Spook og Snøhetta utgir Norgeshistorie.  Aftenposten Morgen.
 • Tønnesson, Johan (2010). Actio, bevismidler og teknologi i elevers muntlige presentasjoner.
 • Tønnesson, Johan (2010). Communicare necesse est. Et kompass for offentlig kommunikasjon.
 • Tønnesson, Johan (2010, 02. november). Debatt i anledning lanseringen av Norsk nettleksikon. [Radio].  NRK P2 Kulturnytt.
 • Tønnesson, Johan (2010, 17. januar). Forstår Ingstads datter (Om biografer og biografier).  Verdens gang.
 • Tønnesson, Johan (2010). Francis Bulls actio.
 • Tønnesson, Johan (2010, 21. september). Gjør journalistenes jobb (om tendenser i høstens sakprosa).  Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2010). Hva er god undervisning og hva er min undervisningsfilosofi?.
 • Tønnesson, Johan (2010, 02. november). Intervju i anledning lanseringen av Norsk nettleksikon. [TV].  NRK Dagsrevyen.
 • Tønnesson, Johan (2010). Klart vi kan? Om å skape god sakprosa i en travel byråkrathverdag.
 • Tønnesson, Johan (2010, 15. juli). Kopiering er utbredt (intervju om Pryser-/Fløgstad-saken).  Dagbladet.
 • Tønnesson, Johan (2010). Oppdragsforskning som prosa.
 • Tønnesson, Johan (2010). Professoren, fortelleren og barnet.Dialogen i Francis Bulls monolog.
 • Tønnesson, Johan (2010, 30. januar). Stridsskrift (Om politiske pamfletter).  Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2009). Anticipated responses in two historians’ polemic texts.
 • Tønnesson, Johan (2009). Da sakprosaforskaren møtte romanforfattaren (Fellesintervju med Tønnesson og Fløgstad). Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.
 • Tønnesson, Johan (2009). Er kravene til kildeopplysninger blitt en tvangstrøye for sakprosaen?.
 • Tønnesson, Johan (2009, 06. februar). Et skjellsord vender tilbake (Om jødehat).  Morgenbladet.
 • Tønnesson, Johan (2009, 09. mars). Forsvarsskrifter en økende trend (intervju apropos Ingunn Yssens bok). [Radio].  NRK P2 - og nrk.no.
 • Tønnesson, Johan (2009, 10. mars). Forsvarsskrifter ikke noe nytt (intervju apropos Ingunn Yssens bok). [Radio].  NRK P2 - og nettsider.
 • Tønnesson, Johan (2009). Hva er faglitteratur?.
 • Tønnesson, Johan (2009). Hva er sakprosa?.
 • Tønnesson, Johan (2009, 13. februar). Hvorfor så stor? (Intervju i forbindelse med Inger Østenstads avhandling om Solstad og Solstadresepsjon).  Morgenbladet.
 • Tønnesson, Johan (2009). Klar, ferdig, språk! Om kva som kan vere ILNs bidrag til forskningsmeldingas tillyste klarspråksatsing.
 • Tønnesson, Johan (2009). Klart språk er ikke alltid enkelt!.
 • Tønnesson, Johan (2009). Kommunikasjon – hva er problemet?.
 • Tønnesson, Johan (2009). Kvalitetsundersøkelsen – sokratiske ettertanker (Om Kvalitetsundersøkelsen i Akershusskolen).
 • Tønnesson, Johan (2009). Lenge leve Gravers retoriske renessanse-revolusjon! (Kommentar til Hans Petter Gravers bøker/foredrag).
 • Tønnesson, Johan (2009). Modelleserbegrepet – til hjelp eller besvær for den empiriske leseren?.
 • Tønnesson, Johan (2009). Monolog og dialog i vitenskapsformidling.
 • Tønnesson, Johan (2009). Planlegging av undervisning.
 • Tønnesson, Johan (2009). Sakprosakanon for skolen. Ideer til bruk.
 • Tønnesson, Johan (2009). Tekstvitenskap.
 • Tønnesson, Johan (2009, 09. mars). Wikipedia får konkurranse (Intervju i anledning av at Store norske leksikon innfører wikiteknologi). [Radio].  NRK P2 og nrk.no.
 • Tønnesson, Johan (2008). Alle tekster er sammensatte!.
 • Tønnesson, Johan (2008). Bør sakprosaen vesensbestemmes?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 24- 25
 • Tønnesson, Johan (2008). Departementale nettsider som morgendagens agora?.
 • Tønnesson, Johan (2008). Departementale nettsider som retorisk kommunikasjon.
 • Tønnesson, Johan (2008). En kontekstuell lesning av Erling Falks studiehefte Racerne (1925).
 • Tønnesson, Johan (2008, 14. juli). FrPs retorikk. [Radio].  NRK P2 Kulturnytt.
 • Tønnesson, Johan (2008). Godt språk.
 • Tønnesson, Johan (2008). Historikerens partitur.
 • Tønnesson, Johan (2008). Hva er sakprosa?.
 • Tønnesson, Johan (2008). Hva er sakprosa?.
 • Tønnesson, Johan (2008). Hva er sakprosa? Kort presentasjon og diskusjon.
 • Tønnesson, Johan (2008, 05. mars). Innslag om sakprosa apropos utgivelsen av boka Hva er sakprosa. [Radio].  NRK P1 Nitimen.
 • Tønnesson, Johan (2008). Kart over et ulendt sakprosalandskap.
 • Tønnesson, Johan (2008). ”Kast av deg umyndighetens åk!” Tanker om danning og ytringskultur.
 • Tønnesson, Johan (2008). Kommuniserer vi? Retorikk og kommunikasjon – med noen nettsider, stillingsannonser, en veiledning og et avslagsbrev som eksempler.
 • Tønnesson, Johan (2008). Litteratur som partitur.
 • Tønnesson, Johan (2008). Løft sakprosaen!. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 48- 48
 • Tønnesson, Johan (2008). Noe om sakprosa.
 • Tønnesson, Johan (2008, 27. juni). Om Kulturdepartementets språkmelding. [Radio].  NRK P2 Dagsnytt Atten.
 • Tønnesson, Johan (2008, 29. mars). Professorer føler seg mobbet. (Intervju i anledning medarbeiderundersøkelsen ved HF).  Dagens næringsliv.
 • Tønnesson, Johan (2008). Retorisk sakprosa i offentlig forvaltning – nettsiden som eksempel.
 • Tønnesson, Johan (2008, 01. mars). Rutebok og annen sakprosa.  DN Magasin.
 • Tønnesson, Johan (2008, 07. mars). Sakprosa på vei opp. Ukens navn: Johan L. Tønnesson.  Morgenbladet.
 • Tønnesson, Johan (2008). Sakprosabrisen. Hovedinnledning på seminaret "Sakprosaen kommer!".
 • Tønnesson, Johan (2008). Samfunnets lim og hukommelse. Bob : Bok og bibliotek.  ISSN 0006-5811.  (3), s 10- 13
 • Tønnesson, Johan (2008, 24. mai). Tilbake til fremtiden.  Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2008). Å forstå sakprosa: tekstkultur og tekstanalyse.
 • Tønnesson, Johan (2008). Å lese og forstå sakprosa: tekstkultur og tekstanalyse.
 • Tønnesson, Johan (2007, 09. januar). – Må leggje vekt på det faglege.  Forskerforum 1/07.
 • Tønnesson, Johan (2007). Alle tekster er sammensatte!.
 • Tønnesson, Johan (2007). Alle tekster er sammensatte!.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 20. des. 2019 09:34