Kjell Lars Berge

Bilde av Kjell Lars Berge
English version of this page
Telefon +47 22856711
Mobiltelefon +4792421945 +47 924 21 945
Rom Rom 629, Henrik Wergelands hus, Blindern
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Pb. 1102, Blindern 0317 Oslo

Bakgrunn

Utdanning

1985: Cand.philol. i nordisk språk og litteratur, Universitetet i Oslo
1996: Dr.art. i anvendt språkvitenskap, NTNU

Tidligere og nåværende arbeid

1987-92: Universitetslektor i norsk språk og litteratur, Stockholms universitet
1992-95: Stipendiat i anvendt språkvitenskap, NTNU
1995-1997: Førsteamanuensis i nordisk språk, Universitetet i Oslo
1997-: Professor i tekstvitenskap, Universitetet i Oslo
2009: "Hedersdoktor" ved Örebro universitet, Sverige
2010-13: Professor II ved Universitetet i Stavanger

2013-: Professor II ved Skrivesenteret, Høgskolen i Sør-Trøndelag

2014-2015: Gjesteprofessor ved Göteborgs universitet

 

Utvalgte styreverv

Sekretær i Nordic Association for Semiotic Studies

Nestleder i Landslaget for norskundervisning, 1992-95

Styreleder i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, 2005-2008

Styreleder i Lærebokutvalget for høyere utdanning, UHR/Kunnskapsdepartementet, 2007-2016

Leder i Klarpråksjuryen 2009-2016

Medlem i sakprosautvalget, Norsk kulturråd 2008-

Medlem i sakprosautvalget, NORLA, 2012-

Undervisnings- og veiledningsområder

  • Tekstvitenskap
  • Retorikk og språklig kommunikasjon

Faglige kompetanseområder

  • Tekstlingvistikk
  • Retorikk
  • Semiotikk
  • Skriveforskning (skrivekompetanse, skriveferdigheter, skrivevurdering)
  • Diskursanalyse

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved ILN

  •  Developing national standards for the assessment of writing – a tool for teaching and learning/ Normprosjektet
  • Naturvitenskap i nordisk folkeopplysning 1650-2016/MATNOR

Tekster jeg har skrevet innenfor forskjellige fagområder, som kan lastes ned fritt (husk at opphavsretten gjelder)

Om forholdet mellom retorikk og lingvistikk
Er språket egentlig retorisk? I: K.L.Berge (red.) 1988. Vad är retorik? MINS 29. Institutionen för nordiska språk. Stockholms universitet. 32-45

Om teksthistorie
Noen tekstvitenskapelige betraktninger omkring studiet av tekster, kulturer og ideologier i dansk-norsk 1700-tall, I: Arr. 4/1999. 72-80.

Om semiotikk
Semiotikk er uunnværlig. I: Apollon. 1/1999.

Om skriving
Skriving som grunnleggende ferdighet og som nasjonal prøve – ideologi og strategier I: A.J. Aasen og S. Nome (red.). 2005. Det nye norskfaget. Fagbokforlaget: Oslo.

Om vitenskapsretorikk
The Rhetoric of Science in Practice: Experiences from Nordic Research on Subject-Oriented Texts and Text Cultures. I: Language and Discipline Perspectives on Academic Discourse. Cambridge Scholars Publishing 2007

Om retorikk og ytringsfrihet

Ytringsfrihet og ytringsanstendighet. Om ytringsfrihetens retoriske vilkår., I: Halvor, Stenstadvold (red.),  Georgs bok.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3339-6.  Del II. Politikken. 168 -185

Om tekst og talehandlingsteori

Tekst og ytringshandlingsteori. Skandinaviske sprogstudier.  ISSN 1902-8504.  8

Om sakprosaforskning

Det vitenskapelige studiet av sakprosa. Om tekstvitenskapelige utfordringer og løsninger i norsk og svensk sakprosaforskning. I: Sakprosa-skrifter fra prosjektmiljøet Norsk sakprosa. : 2001 ISBN 82-90954-13-1. s. 9-71

 

 

Emneord: Tekstvitenskap, Retorikk, Skriveforskning, Literacy
Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 11. jan. 2019 11:42

Prosjekter