idahans

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Doktorgradsprosjekt - Klart språk og retorisk medborgerskap

Språkrådet definerer klarspråk som "korrekt, klart og brukertilpasset språk i tekster fra det offentlige". Målet med å skrive i et klart språk, er videre at "klarspråk fremmer demokrati og rettssikkerhet, sparer tid og penger og skaper tillit". I mitt prosjekt prøver jeg å finne ut mer om hvordan språk og tekst kan fremme demokrati og rettssikkerhet. 

Jeg utforsker hvordan klart språk blir forstått i dag gjennom intervjuer med profesjonelle klarspråkarbeidere og gjennom diskursanalyse av tekstene fra det offentlige som handler om klarspråk. I tillegg ser jeg på språk og tekst i lys av demokratiteori, diskursteori og ulike språk-, tekst- og resepsjonsteoretiske retninger. 

Faglige interesser

 • Klarspråk
 • Retorikk
 • Deliberativt demokrati
 • Medborgerskap
 • Literacy
 • Makt
 • Diskurs
 • Språk
 • Tekst
 • Multimodalitet
 • Sakprosa
 • Offentlig sektor

Bakgrunn

 • 2014-2016: Universitetslektor, Retorikk, Universitetet i Oslo
 • 2013: Mastergrad om klart språk. Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistikk og nordiske språk, Moderne retorikk og språklig kommunikasjon.
 • 2013 - : Partner og rådgiver i Retorikkbyrået AS

 

Emneord: Klarspråk, Doktorgradsstipendiat, Sakprosa, Tekstvitenskap, Retorikk, Literacy, demokrati, multimodalitet

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 28. mars 2017 14:23 - Sist endret 8. nov. 2018 09:55