Ida Seljeseth

Bilde av Ida Seljeseth
English version of this page
Mobiltelefon 92047828
Rom HW624
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Pb. 1102, Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Doktorgradsprosjekt - Klart språk og retorisk medborgerskap

Språkrådet definerer klarspråk som "korrekt, klart og brukertilpasset språk i tekster fra det offentlige". Målet med å skrive i et klart språk, er videre at "klarspråk fremmer demokrati og rettssikkerhet, sparer tid og penger og skaper tillit". I mitt prosjekt prøver jeg å finne ut mer om hvordan språk og tekst kan fremme demokrati og rettssikkerhet. 

Jeg utforsker hvordan klart språk blir forstått i dag gjennom intervjuer med profesjonelle klarspråkarbeidere og gjennom diskursanalyse av tekstene fra det offentlige som handler om klarspråk. I tillegg ser jeg på språk og tekst i lys av demokratiteori, diskursteori og ulike språk-, tekst- og resepsjonsteoretiske retninger. 

Faglige interesser

 • Klarspråk
 • Retorikk
 • Deliberativt demokrati
 • Medborgerskap
 • Literacy
 • Makt
 • Diskurs
 • Språk
 • Tekst
 • Multimodalitet
 • Sakprosa
 • Offentlig sektor

Bakgrunn

 • 2014-2016: Universitetslektor, Retorikk, Universitetet i Oslo
 • 2013: Mastergrad om klart språk. Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistikk og nordiske språk, Moderne retorikk og språklig kommunikasjon.
 • 2013 - : Partner og rådgiver i Retorikkbyrået AS

 

Emneord: Klarspråk, Doktorgradsstipendiat, Sakprosa, Tekstvitenskap, Retorikk, Literacy, demokrati, multimodalitet
Publisert 28. mars 2017 14:23 - Sist endret 8. nov. 2018 09:55