Kristin Torjesen Marti

Bilde av Kristin Torjesen Marti
English version of this page
Mobiltelefon +4722856218
Rom HW624
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Pb. 1102, Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Doktorgradsprosjekt

I doktorgradsprosjektet mitt forsker jeg på skriveoppgaver og elevtekster om natur, klima og miljø. Kort fortalt innebærer det at jeg leser masse skriveoppgaver og tekster skrevet av elever fra åtte til tolv år, og analyserer hvordan skriveoppgavene og elevene håndterer dette komplekse temaet: Hvilken type skriving inviteres elevene til av skriveoppgavene de svarer på? Hvilket bilde maler elevene av seg selv, av leseren sin og av temaene de skriver om? 

Materialet i studien min er hentet fra Normprosjektet. Målet med prosjektet er å konkretisere og videreutvikle noen verktøy for hvordan vi kan lese, forstå og gi tilbakemelding på denne typen tekster i skolen. 

Faglige interesser

 • Elevtekster
 • Tekstvitenskap
 • Skriving som grunnleggende ferdighet
 • Kommunikasjonsanalyse
 • Systemisk-funkskjonell lingvistikk

Jeg er interessert i forskningsformidling, og brenner for at særlig barn og unge skal få lese god og spennende sakprosa.

I 2019 er jeg vararepresentant for de midlertidig vitenskapelig ansatte i Instituttstyret på ILN. 

Bakgrunn

 • 2013: Mastergrad fra Lektor- og adjunktprogrammet, studieretning Nordisk (Universitetet i Oslo)

Jeg har også jobbet som rådgiver i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (2013-2017). 

 

Emneord: Sakprosa, Doktorgradsstipendiat, Skriveforskning, Tekstvitenskap, Literacy

Publikasjoner

 • Blikstad-Balas, Marte; Marti, Kristin Torjesen & Tønnesson, Johan (2019). Den empatiske sakprosaen. Periskop.  ISSN 2535-7034.
 • Blikstad-Balas, Marte; Marti, Kristin Torjesen & Tønnesson, Johan (2019). Tvilsomt demokratistunt. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892. Vis sammendrag
 • Marti, Kristin Torjesen (2019). Språklige og tekstlige mønstre i elevers skriveutvikling.
 • Berge, Kjell Lars; Marti, Kristin Torjesen & Skar, Gustaf Bernhard Uno (2018). Young Students’ Writing Development. A longitudinal study.
 • Marti, Kristin Torjesen (2017). Å kommunisere om klima. Sosial-semiotikk og SFL som verktøy for forskning på elevtekster om klima og miljø.
 • Marti, Kristin Torjesen; Berge, Kjell Lars & Skar, Gustaf Bernhard Uno (2017). Å skrive faglig. En studie av fagspråk i elevtekster på 3.-7.trinn.
 • Marti, Kristin Torjesen & Buffon, Anne Marthe Rådahl (2014). Skriving i skjæringspunktet mellom det faglige og det private: Om reflekterende tekster. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  37(1), s 70- 76
 • Marti, Kristin Torjesen (2013). Posisjonering i elevtekster. En tekstanalyse av kommunikasjon i fire reflekterende tekster.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. feb. 2017 08:43 - Sist endret 23. sep. 2019 10:18