Sine Halkjelsvik Bjordal

Bilde av Sine Halkjelsvik Bjordal
English version of this page
Telefon +47 22858195
Mobiltelefon +47 90858571
Rom 642
Treffetider Avtales via e-post
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

 

Bilde: Camilla Kottum Elmar, Senter for grunnforskning.

Emneord: Kulturhistorie, Tekstvitenskap, Retorikk, Kunnskapshistorie

Publikasjoner

Bjordal, Sine Halkjelsvik (2022). «Stavkirkeforståelser før Fortidsminneforeningen. En inngang til det norske fortidsminnevernets forhistorie.» Fortidsminneforeningens Årbok 2021. Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring.

Bjordal, Sine Halkjelsvik (2021). «Om denne haves intet mærkværdigt» En tekst- og kunnskapshistorisk studie av stavkirkene på 1700- og 1800-tallet. Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo. Fulltekst i vitenarkiv.

Bjordal, Sine Halkjelsvik (2018). Past. I Hvattum, Mari & Hultzsch, Anne Katrin (Red.), The Printed and the Built. Architecture, Print Culture and Public Debate in the Nineteenth Century. Bloomsbury Academic. ISSN 978-1-3500-3841-7. s. 259–264.

Bjordal, Sine Halkjelsvik (2018). Tidene på sidene : om tekster som tidsknipper og stavkirker i og ute av synk . Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 17(2), s. 5–26. Fulltekst i vitenarkiv

Tønnesson, Johan & Bjordal, Sine Halkjelsvik (2012). Rene fakta. I Berg, Siv Frøydis; Berg, Øivind; Bjordal, Sine Halkjelsvik & Jordheim, Helge (Red.), All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år. Forlaget Press. ISSN 9788275476119. s. 118–129.

 • Jordheim, Helge; Op de Beke, Laura; Bjordal, Sine Halkjelsvik; Zuiderveen Borgesius, Leonoor; Brenna, Brita & Flatø, Emil Henrik [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Fossilization, or the matter of historical futures . History and Theory. ISSN 0018-2656. 61(1), s. 4–26. doi: 10.1111/hith.12250.
 • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2021). Stavkirkeforståelser før Fortidsminneforeningen. En inngang til det norske fortidsminnevernets forhistorie. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. ISSN 0071-7436. 175, s. 89–122. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2018). Tidene på sidene : om tekster som tidsknipper og stavkirker i og ute av synk . Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 17(2), s. 5–26. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2018). Past. I Hvattum, Mari & Hultzsch, Anne Katrin (Red.), The Printed and the Built. Architecture, Print Culture and Public Debate in the Nineteenth Century. Bloomsbury Academic. ISSN 978-1-3500-3841-7. s. 259–264.
 • Tønnesson, Johan & Bjordal, Sine Halkjelsvik (2012). Rene fakta. I Berg, Siv Frøydis; Berg, Øivind; Bjordal, Sine Halkjelsvik & Jordheim, Helge (Red.), All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år. Forlaget Press. ISSN 9788275476119. s. 118–129.

Se alle arbeider i Cristin

 • Berg, Siv Frøydis; Berg, Øivind; Bjordal, Sine Halkjelsvik & Jordheim, Helge (2012). All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år. Forlaget Press. ISBN 9788275476119. 276 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2021). Oldsakenes natur.
 • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2021). The life-times and mind-times of natural history.
 • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2021). Stavkirker i kunnskapshistorisk lys.
 • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2019). What can we know about/with time?
 • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2018). Stave church transformations in 19th century Norway - in print and in practice.
 • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2018). Texts as bundles of time.
 • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2017). Tiden på siden. Stavkirkenes usynkrone liv i 1800-tallets tekstoffentlighet.
 • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2015). Lesverdig fortelling om riksantikvaren. Anmeldelse av Dag Myklebust (2014) Med vilje og viten. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. ISSN 0071-7436. s. 229–232.
 • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2015). Painted, Printed and Preserved? Saving the Stave Churches in 19th Century Norway.
 • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2013). Høgrøysta stemmerettsretorikk. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X.
 • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2012). Encyklopedisjangeren i eit paradigmeskifte.
 • Soot-Ryen, Tron & Bjordal, Sine Halkjelsvik (2012). Deltakelse i radioprogrammet Kurer (NRK P2). Intervju knyttet til forskningsprosjektet Encyclopedisjangeren i et paradigmeskifte. [Radio]. https://radio.nrk.no/serie/kurer/sesong/201209/DMPT13003712.
 • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2012). For dei innvigde. Anmeldelse av antologien Kunnskapens språk, red. Anders Johansen. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. 18(6), s. 42–45.
 • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2021). «Om denne haves intet mærkværdigt»En tekst- og kunnskapshistorisk studie av stavkirkene på 1700- og 1800-tallet. Ph.d.-avhandling. Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. jan. 2015 13:15 - Sist endret 22. apr. 2022 13:49

Prosjekter