Spennende mulighet i Utdanningsadministrasjonen for studenter på NOAS

Utdanningsadministrasjonen, her seksjon Mangfold, inkludering og norskspråklige ferdigheter, har en stor og sammensatt portefølje. Vi er støttesystemet for skolene i saker knyttet til språklige og nasjonale minoritter, og urbefolkning, og vi forvalter aktuelt lovverk. Våre oppgaver er blant annet å tilby kompetanseheving for skolene når det gjelder for eksempel særskilt språkopplæring og sørge for at skolene følger lovverket knyttet til §2-8 og §3-12.


I den forbindelse skal vi i gang med å utarbeide et stort kunnskapsgrunnlag på dette feltet i Osloskolen, hvor målet er å få oppdatert kunnskap om status og praksis av særskilt språkopplæring på skolene våre. På den måten kan vi tilby best mulig kompetanseheving og støtte til skolene.


Vi ønsker å komme i kontakt med studenter som brenner for opplæringen til elever med andre morsmål enn norsk og samisk. Vi søker deg som vil bidra inn i et svært betydningsfullt og viktig arbeid for elevgruppa.

Arbeidsoppgaver:

 

  • Bistå med utformingen av undersøkelsen kvantitativt og kvalitativt
  • Spørsmålsstilling, design, digitale verktøy og lignende
  • Bistå med å gjennomføre undersøkelsen
  • Innhente informasjon i eksisterende datasystemer, kategorisere og analysere data
  • Tolke og presentere funn

Vi ønsker i første omgang studenter som har kapasitet høsten 2022, med mulighet for videre oppdrag. Arbeidstimer og omfang skal diskuteres med hver enkelt. Det er mulighet for hjemmekontor og arbeid fysisk i Grensesvingen 6 på Helsfyr. Vi ønsker oss en som kan bidra en til to dager i uka. Lønn etter avtale.


Ta kontakt for mer informasjon.

Med vennlig hilsen
Seksjonssjef
Mari Felberg Johnsen
mari.johnsen@osloskolen.no

 

Publisert 6. sep. 2022 15:41 - Sist endret 6. sep. 2022 15:42