Masterstipend fra Kompetanse Norge

Kompetanse Norge lyser hvert år ut to stipender på 30 000 kroner til studenter som skriver masteroppgave om kommunikasjon i karriereveiledning for innvandrere.

Kompetanse Norge har et samarbeid med fem karrieresentre om prosjektet «karriereveiledning for innvandrere» med formål om å utvikle karriereveiledningsmetoder for innvandrere i norskopplæringen. Formålet med utlysningen er å øke kunnskapsgrunnlaget om dette feltet og Kompetanse Norge ønsker derfor at studentene innhenter datamateriale fra prosjektene som utgangspunkt for masteroppgaven. Datamateriale kan for eksempel være i form av opptak, observasjon eller intervjuer.

Les mer om utlysningen her.

Publisert 4. mars 2016 14:06 - Sist endret 8. nov. 2018 12:48