Masterstipend fra Vox

Vox lyser hvert år ut to stipender på 30 000 kroner til studenter som skriver masteroppgave om kommunikasjon i karriereveiledning for innvandrere.

Vox har et samarbeid med fem karrieresentre om prosjektet «karriereveiledning for innvandrere» med formål om å utvikle karriereveiledningsmetoder for innvandrere i norskopplæringen, du kan lese mer om dette her. Formålet med utlysningen er å øke kunnskapsgrunnlaget om dette feltet og Vox ønsker derfor at studentene innhenter datamateriale fra prosjektene som utgangspunkt for masteroppgaven. Datamateriale kan for eksempel være i form av opptak, observasjon eller intervjuer.

 

Les mer om utlysningen her.

Publisert 21. apr. 2015 13:19 - Sist endret 4. mars 2016 14:06