Nynorskbloggen

Publisert 11. apr. 2019 19:43

Hovudinnhaldet i dagens undervisning var eit studentframlegg om språkopplæring  og fleirspråklegheit i Storbritannia, engelsk sitt inntog i Noreg, og adjektiv på nynorsk. Dagens song var Kråkevisa.

Publisert 3. apr. 2019 14:12

I førre veke snakka me om språk, dialektar, norm og språkhaldningar i Noreg.

Publisert 3. apr. 2019 14:00

Denne loggen prøver me å skriva saman. Sidan alle studentane har det travelt med kvalifiseringsoppgåver og andre innleveringar, tenkte me at det kanskje kunne la seg gjera å skriva ein logg i fellesskap. Det ein ikkje har prøvd, veit ein ikkje om går. 

Publisert 29. mars 2019 10:59

Lærar og førstelektor Ragnhild Eik gav ei veldig spennande samanlikning av kva som skil vestlandsk og nordnorsk frå austlandsk og trøndersk gjennom vestlandske og nordnorske dialektprøver.

Publisert 14. mars 2019 11:12

I dag har me snakka om språkhistorie og symbolmakt og verb. Me las også to dikt av Ragnar Hovland og så prøvde me å skrive våre eigne dikt på nynorsk.

Nynorskbloggen er ein blogg for studentar som tek emnet NORINT2115 Dialektar, nynorsk og språkhistorie for internasjonale studentar ved ILN, UiO. For å bli god i eit språk må ein både lytta, lesa, skriva og snakka språket og helst gjera dette i rikeleg mon. For at studentane på NORINT2115 skal bli gode i nynorsk må dei òg få høve til å bruka språket.