Emneevaluering ARB1404 - Formidling og dialog i arbeidslivet

Materialet som denne rapporten bygger på er hentet fra en rapport om gjennomføringsfakta tatt ut fra Felles studieadministrativt system (FS), samt en elektronisk spørreundersøkelse som ble foretatt i slutten av høstsemesteret 2015 blant studentene på emnet.

Lenke til emneside

Statistikk hentet fra spørreundersøkelsen. Svarprosent: 65,52 %.

  • Karaktersnitt høsten 2015: B
  • Antall studenter høsten 2015: 25
    • Antall bestått: 25

Kommentarer til gjennomføringsfakta

 

Kommentarer til studentevalueringen

Med utgangspunkt i studentevalueringen, gi en vurdering  av

  • pensum
  • undervisning
  • eksamen

Annet

 

 

Emneord: Emneevaluering
Publisert 7. jan. 2016 14:22 - Sist endret 23. mars 2016 11:30