Periodisk emnerapport høst 2015

ARB1404

Materialet som denne rapporten bygger på er hentet fra en rapport om gjennomføringsfakta tatt ut fra Felles studieadministrativt system (FS), samt en elektronisk spørreundersøkelse sendt ut til studentene på emnet.

Statistikk hentet fra spørreundersøkelsen. Svarprosent: 65,52 %.

  • Karaktersnitt høsten 2015: B
  • Antall studenter høsten 2015: 25
    • Antall bestått: 25

Kommentarer til studentevalueringen og gjennomføringsfakta

Jeg har lest gjennom evalueringen og tror at den er ganske dekkende for gruppen, selv om bare to tredjedeler har svart. Jeg hadde en muntlig evaluering med dem siste timen og har gjort meg en del tanker om endringer på kurset til neste høst.

Emnebeskrivelse

Jeg støtter kommentaren om at det bør presiseres i emnebeskrivelsen at dette kurset krever høy deltakelse.

Antall studenter

Jeg støtter også kommentaren om at de var for mange. Alle ville ha mer tid, mer tilbakemeldinger. Jeg tenker at de ikke bør være mer enn 20 stykker, nå var de ca. 30. Hvis det er stor etterspørsel, kan vi vel kjøre kurset to ganger pr. år, ikke en gang?

Møteledelse som tema på kurset

Jeg var av den mening at det ikke var nødvendig med emnet møteledelse inne i dette kurset, og jeg er enda sikrere på det etter å ha kjørt kurset en gang. Det er på siden av resten av innholdet. Når vi så vidt er borti emnet, blir det lett utilfredsstillende fordi det er skapt en forventning. Jeg mener temaet skal ut av kurset.

Undervisningsrom

Fra første dag av forsto både studentene og jeg at rommet var for lite. Til høsten må vi ha et rom som er minst dobbelt så stort og det samme rommet på begge dobbelttimene. Det vil si fra 10.15 – 14

Pensum

Det er to store forbedringspunkter ved kurset, bortsett fra praktiske sider. De trenger åpenbart en leseplan. Jeg ble litt forbauset over det. I begynnelsen av semestret skal de få i oppgave å legge frem pensum stoff med opponenter. Dette håper jeg vil aktivisere dem og stimulere til at de leser mer og tidligere i semestret.

Det andre store forbedringspunktet er Læringsmål. De som har stort behov for struktur kan ha nytte av at hver time har definerte læringsmål. Jeg har undervurdert behovet for uttalt struktur.

Fronter kommer jeg ikke til å bruke.

Balansen i pensum

Det blir nevnt at det blir veldig mye Tank i pensumet, og det er helt riktig. Den praktiske treningen vi bedriver er forankret i lærebok og kompendiet jeg har skrevet. Lærer det det som står der, står de. Resten av pensum er utvidelse av horisonten, refleksjon og kontrast. Likevel må hele pensum dekkes på en bedre måte nest runde. Jeg tenker at det vil bli bedre balanse når de i begynnelsen av semestret får plan over når og hvem som skal legge frem deler av pensum.

Undervisningsform

Som det fremgår av studentenes svar så er undervisningsformen uvant. Og den passer ikke for alle. Jeg var egentlig forbauset over at bare to stykker som begynte på kurset forsvant underveis. At noen ikke liker formen, kan jeg ikke ta hensyn til, det er slik jeg underviser. At jeg henviser til mine erfaringer fra arbeid med næringsliv og forvaltning, kan selvfølgelig høres selvopptatt eller skrytete ut, men det er eksempler på hvordan denne kunnskapen brukes. Hvis andre kommer med erfaring, er de hjertelig velkomne til å dele!

Eksamensform

Vi hadde to kvalifiseringsoppgaver underveis. Noen etterlyser tilbakemeldinger på den skriftlige oppgaven. Ja det kan gjøres, men det vil være veldig tidkrevende. Så det vil jeg gjerne ha innspill på. Synes å huske fra min egen studietid at vi ikke fikk tilbakemeldinger på kvalifiseringsoppgaver.

Eksamen er muntlige, en prøveforelesning. Min oppfatning er at det fungerte bra. Det ble lagt like stor vekt på selve fremføringen og som på innholdet. Alle som hadde fulgt kurset gikk opp til eksamen, bortsett fra en som sa fra ganske tidlig, og alle besto.

Det mest gledelige ved kurset var at de som startet med et dårlig utgangspunkt, faktisk gjennomførte og gjorde det til dels meget bra. Noen startet med ren angst og endte som ganske scenevante! Og da er vel læringsmålet innfridd?

Emneord: Emneevaluering
Publisert 7. jan. 2016 14:22 - Sist endret 22. feb. 2018 09:07