Emneevaluering IBS3101/IBS4101 - Ibsen’s oeuvre in a biographical, aesthetic and historical perspective

Materialet som denne rapporten bygger på er hentet fra en rapport om gjennomføringsfakta tatt ut fra Felles studieadministrativt system (FS), samt en elektronisk spørreundersøkelse som ble foretatt i slutten av høstsemesteret 2015 blant studentene på emnet.

Lenke til emneside - IBS3101 

Lenke til emneside - IBS4101

Statistikk hentet fra spørreundersøkelsen. Svarprosent: 46,67 %.

  • Karaktersnitt høsten 2015: C
  • Antall studenter høsten 2015: 14
    • Antall bestått: 13
    • Antall ikke møtt: 1

Kommentarer til gjennomføringsfakta

 

Kommentarer til studentevalueringen

Med utgangspunkt i studentevalueringen, gi en vurdering  av

  • pensum
  • undervisning
  • eksamen

Annet

 

 

Emneord: Emneevaluering
Publisert 19. jan. 2016 15:24 - Sist endret 25. feb. 2016 09:19