Periodiske emneevalueringsrapporter

I listen nedenfor finner du alle periodiske evalueringer av

  • IBS3105
  • IBS4105

gjort fra og med 2014. Evalueringer av eldre dato finner du på emnesidene. Emnene har felles undervisning og evalueres derfor i sammen.

Emneevalueringsrapporter