Emneevaluering IBS3105/IBS4105 - Ibsen Between Cultures

Materialet som denne rapporten bygger på er hentet fra en rapport om gjennomføringsfakta tatt ut fra Felles studieadministrativt system (FS), samt en elektronisk spørreundersøkelse som ble foretatt i slutten av høstsemesteret 2015 blant studentene på emnet.

Lenke til emneside - IBS3105

Lenke til emneside - IBS4105

Statistikk hentet fra spørreundersøkelsen. Svarprosent: 50 %.

  • Karaktersnitt høsten 2015: B
  • Antall studenter høsten 2015: 16
    • Antall bestått: 15
    • Antall ikke møtt: 1

Kommentarer til gjennomføringsfakta

 

Kommentarer til studentevalueringen

Med utgangspunkt i studentevalueringen, gi en vurdering  av

  • pensum
  • undervisning
  • eksamen

Annet

 

 

Emneord: Emneevaluering
Publisert 22. mars 2016 09:15 - Sist endret 10. mai 2016 09:14