Periodisk emneevaluering av IBS4000 - Introduction to information resources, methods and theory in Ibsen Studies

I listen nedenfor finner du alle periodiske evalueringer av IBS4000 gjort fra og med 2014. Evalueringer av eldre dato finner du på emnesidene.