Periodisk emneevaluering av LING1111 - Fonetikk og fonologi 1

I listen nedenfor finner du alle periodiske evalueringer av LING1111 gjort fra og med 2014. Evalueringer av eldre dato finner du på emnesidene.