Periodisk emneevaluering av NFI1101 - Norrøn grammatikk og eldre språkhistorie

I listen nedenfor finner du alle periodiske evalueringer av NFI1101 gjort fra og med 2014. Evalueringer av eldre dato finner du på emnesidene.