Periodisk emneevaluering av NFI2102 og NFI4122 - Runology - Runic Inscriptions of the Middle Ages

NFI2102 og NFI4122 har felles undervisning og evalueres derfor i sammen.

I listen nedenfor finner du alle periodiske evalueringer av NFI2102 og NFI4122 gjort fra og med 2014. Evalueringer av eldre dato finner du på emnesidene.