Emneevaluering - NFI4104 - Filologisk teori og metode

Materialet som denne rapporten bygger på er hentet fra en rapport om gjennomføringsfakta tatt ut fra Felles studieadministrativt system (FS), samt en elektronisk spørreundersøkelse som ble foretatt i slutten av høstsemesteret 2015 blant studentene på emnet.

  • Antall studenter høsten 2015: 2

Kommentarer til gjennomføringsfakta

 

Kommentarer til studentevalueringen

Med utgangspunkt i studentevalueringen, gi en vurdering  av

  • pensum
  • undervisning
  • eksamen

Annet

 

 

Emneord: Emneevaluering
Publisert 18. jan. 2016 14:37 - Sist endret 18. jan. 2016 14:38