Emneevaluering NOAS1100 - Innføring i norsk som andrespråk

Materialet som denne rapporten bygger på er hentet fra en rapport om gjennomføringsfakta tatt ut fra Felles studieadministrativt system (FS), samt en elektronisk spørreundersøkelse som ble foretatt i slutten av høstsemesteret 2015 blant studentene på emnet.

Lenke til emneside

Statistikk hentet fra spørreundersøkelsen. Svarprosent: 31,25 %.

 • Karaktersnitt høsten 2015: C
 • Antall studenter høsten 2015: 143
  • Antall bestått: 122
  • Antall ikke møtt: 10
  • Antall stryk: 11

Kommentarer til gjennomføringsfakta

 

Kommentarer til studentevalueringen

Med utgangspunkt i studentevalueringen, gi en vurdering  av

 • pensum
 • undervisning
 • eksamen

Annet

 

 

Emneord: Emneevaluering
Publisert 19. jan. 2016 16:08 - Sist endret 23. mars 2016 11:25