Emneevaluering NOR1403 - Norwegian World Literature

Materialet som denne rapporten bygger på er hentet fra en rapport om gjennomføringsfakta tatt ut fra Felles studieadministrativt system (FS), samt en elektronisk spørreundersøkelse som ble foretatt i slutten av høstsemesteret 2015 blant studentene på emnet.

  • Karaktersnitt høsten 2015: B
  • Antall studenter høsten 2015: 18
    • Antall bestått: 18

Kommentarer til gjennomføringsfakta

 

Kommentarer til studentevalueringen

Med utgangspunkt i studentevalueringen, gi en vurdering  av

  • pensum
  • undervisning
  • eksamen

Annet

Publisert 22. mars 2016 11:06 - Sist endret 1. juli 2016 13:22