v16

Periodisk emneevaluering for NOR2310/NOR4310 Nordisk barne- og ungdomslitteratur 2

 

I overensstemmelse med den generelle emnebeskrivelsen for NOR2310/NOR4310 ble det lagt vekt på å studere nordisk barne- og ungdomslitteratur i perioden 1800–2015 med vekt på historisk så vel som estetisk egenart.

 

Oppmøtet holdt seg stabilt gjennom hele semesteret, om lag 2/3 av de 23 studentene møtte til hvert seminar gjennom våren, og de var aktive og dedikerte i faglige diskusjoner og litterære samtaler. Syv studenter fylte ut evalueringsskjema, og de var positive til seminaret. På spørsmålet «Hvor fornøyd er du alt i alt med at du tok dette emnet?» svarte 57,1 % at de var «svært godt fornøyd», mens 42,9 % svarte at de var «godt fornøyd». Ingen var middels eller mindre fornøyd. 71,4 % mente dessuten at emnet hadde lært dem å analysere problemer. 85,7 % var enige i at emnet hadde lært dem fakta, ideer og metoder så vel som praktiske ferdigheter.

 

13 studenter ved NOR2310 og 10 studenter ved NOR4310 fikk godkjent kvalifiseringsoppgaven. NOR4310-studentene måtte dessuten holde et muntlig innlegg om sitt selvvalgte verk. Alle leverte hjemmeksamen/semesteroppgave. Ingen kandidater strøk, og resultatene var særdeles gode og fordelte seg slik for NOR2310: 3A, 6B, 1C, 2D, 1E og slik for NOR4310: 1A, 5B, 3C og 1E.

Det fungerte særdeles godt å undervise i NOR2310/NOR4310 våren 2016. Pensumet var også velegnet for å få bredde i faget. Jeg ville gjort mye av det samme likt om jeg skulle holdt emnet igjen. For øvrig er verken lærer eller studentene helt tilfreds med koblingen av 2000- og 4000-nivå, da det er vanskelig å få differensiert fullgodt på ethvert seminar.

 

Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy

12. august 2016

Publisert 16. mars 2017 08:37 - Sist endret 16. mars 2017 08:37