Periodisk emnerapport for NOR2312 Sammensatte tekster i norskfaget – vår 2014.

Emneansvarlig Gitte Mose. Gæstelærere Elisabeth Oxfeldt og Johan Tønnesson.

Innledning

Emnet havde 32 tilmeldte studerende, 29 bestod kvalificeringsopgaver – og gik til eksamen. Der er indleveret 19 evalueringsskemaer

 

1. Vurdering av pensum, undervisning, ressurser og infrastruktur samt eksamen.

Pensum er søgt sammensat, så det tilfredsstiller emnebeskrivelsen:

Sammensatte tekster (også kalt multimodale tekster) er tekster som kombinerer to eller flere uttrykksmåter (modaliteter) – slik som skrift, fotografi og musikk – til ett helhetlig uttrykk. Eksempler på slike tekster kan være spillefilmer, avisartikler, tegneserier og multimediale litterære tekster. Sammensatte tekster kan ha en rekke funksjoner. I noen sammenhenger dominerer det informative, som i en illustrert bruksanvisning, i andre det estetiske, som i en bildebok eller i video- og digital kunst. Emnet tar også for seg adaptasjon, altså overføringen av en tekst fra ett medium til et annet (f.eks. fra bok til film eller fra muntlig møtesamtale til møtereferat). Emnet gir en innføring i multimodal teori og i metoder for å analysere samspillet mellom ulike modaliteter i en sammensatt tekst.

Undervisningen har været tilrettelagt som seminarundervisning i tre-timers moduler, pga lektorstudenternes 4-5 ugers praksis. Dette har haft fordele og ulemper, men bliver ikke aktuelt fra næste semester pga omlægning af lektorprogrammet. Ressourcer og infrastruktur har vært god, bortset fra enkelte problemer med pensumlitteratur og for få kompendier i starten af semestret. Som altid er det en udfordring at afholde et SEMINAR med 29 studerende til stede – og med forskellig forberedelsesgrad og forudsætninger.

Som det fremgår af evalueringsskemaerne, er der således en vis spredning i tilfredshedsgraden, både mht pensum og læringsudbytte. Evalueringerne er dog overvejende positive i den øverste ende, med 2 studerende som udtrykker utilfredshed. Det er også deres bemærkninger, der fremgår af pkt. 4 i vedlagte evalueringsoversigt: for eksempel ønske om ”facitliste”/konkret analysemal, flere knagger, ikke så meget elektronisk litteratur, for lidt forståelig teori osv! Til gengæld kan følgende bemærkning citeres: ”Veldig spennende innhold og pensum, litt utfordrende å finne riktig form på eget arbeid/tekst (…) Kommer til å bygge videre på kunnskaper fra dette emnet og har kjøpt meg masse nye bøker”

EKSAMEN består er en tre-dages hjemmeeksamen. Karakterfordeling: A 4, B 8, C 12, D 5

I følge evalueringsskemaet er der temmelig spredte ønsker om (anden) eksamensform. 10 ønsker fortsat hjemmeeksamen, 6 ønsker semesteropgave – med vejledning, 4 mappeindlevering og 2 mundtlig eksamen.

 

2. læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen

Emnebeskrivelsen giver en god beskrivelse af målene for kurset, og hvad studentene skal tilegne sig i løbet af kurset.

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • analysere sammensatte tekster i ulike sjangrer og medier

  • gjøre rede for ulike teorier om multimodalitet

  • gjøre rede for uttrykksmulighetene som ligger i ulike modaliteter og medier

  • drøfte fordeler og ulemper ved ulike innfallsvinkler til studiet av sammensatte tekster

Som det fremgår af studentevalueringerne, har flere svært ved at arbejde selvstændigt – de ønsker flere knagger og facitlister, mere henholdsvis anden teori.

 

3. Emnebeskrivelsen

Emnebeskrivelsen er dækkende – og bliver gennemgået både i første time og sidste time. Studenterne deltager med temmelig forskellige forudsætninger, og har forskellige forventninger til resultatet/læringsudbyttet. Der kræves ingen obligatoriske forkunnskaper, hvilket betyder, at mange kommer, fordi de er interesseret i film, i tegneserier osv. Mange kommer uden forudsætninger for at sætte sig ind i teori- og metodestof, hvilket således må oparbejdes i løbet af kurset.

 

4. Endringer siden forrige periodiske evaluering? Hvilke?

Noget pensum er ændret, andre gæstelærere har deltaget tidligere!

 

5. Forslag til forbedringer.

Pga omlægningen af lektorprogrammet bliver der mulighed for at ændre på undervisningsforløbets timefordeling. Pensum søges hele tiden opdateret – og lærerkræfter ligeså.

Publisert 22. mars 2016 12:52 - Sist endret 22. mars 2016 12:52