Periodisk emneevaluering av NOR2400 - Litterær analyse, teori og metode i nordisk litteratur

I listen nedenfor finner du alle periodiske evalueringer av IBS4000 gjort fra og med 2014. Evalueringer av eldre dato finner du på emnesidene.