Periodisk emneevaluering - NOR2440 Selvbiografier og selvbiografisk litteratur, vårsemesteret 2014

«Sekkeemnet» NOR2440 Sjangerstudium i nordisk litteratur B hadde våren 2014 selvbiografier og selvbiografisk litteratur som tema. I overensstemmelse med den generelle emnebeskrivelsen for NOR2440 ble det lagt vekt på den selvbiografiske sjangerens særtrekk, utvikling og forskning. Spørsmål om selvfremstillende teksters referensialitet, hvordan de skal leses og forstås, sto sentralt i undervisning og diskusjoner sammen med etiske problemstillinger knyttet til bruken av andre menneskers liv og historie, til ytringsfrihet og grenser for privatlivets fred.

Det varierte noe med hensyn til hvor mange studenter som fulgte undervisningen. Oppmøtet lå på ca 16 den første delen av semesteret og 10 den siste delen. Ti studenter fylte ut evalueringsskjema. De var stort sett positive til seminaret, inklusive pensum og diskusjoner, mente de hadde lært mye om en sjanger de hadde hatt lite befatning med tidligere, blitt mer reflekterte om sjangerspørsmål i det hele tatt, mer kritiske til tekster som påberoper seg å handle om virkeligheten, og mer opptatt av etiske forhold. Grundige tilbakemeldinger på kvalifiseringsoppgaven ble fremhevet som et gode, i tillegg til at oppgaveformuleringen ga dem anledning til å øve seg på relevante problemstillinger med tanke på eksamen.

16 studenter fikk godkjent den todelte, felles kvalifiseringsoppgaven. Alle 16 leverte hjemmeeksamen. Det ble gitt to bredt formulerte oppgavealternativer å velge mellom, som begge relaterte seg til sentrale problemstillinger i pensum og undervisning. Det var ikke mulig å bruke primærtekster som de hadde skrevet om i kvalifiseringsoppgaven. Ingen kandidater strøk. Resultatene av sensuren ble som følger: 1A, 6B, 6C, 1D, 2E.

Hvis jeg skulle gitt temaet igjen, ville jeg beholdt mye av opplegget med felles kvalifiseringsoppgave, eksamensform og aktivitetsfremmende spørsmål og diskusjoner. Men jeg ville antagelig ha skiftet ut et par av primærtekstene, som studentene syntes var noe lange og tunge.

 

Marianne Egeland

18. juni 2014

Publisert 22. mars 2016 13:53 - Sist endret 22. mars 2016 13:53