Periodisk emnerapport høsten 2015

Materialet som denne rapporten bygger på er hentet fra en rapport om gjennomføringsfakta tatt ut fra Felles studieadministrativt system (FS), samt en elektronisk spørreundersøkelse sendt ut til studentene på emnet.

  • Antall studenter høsten 2015: 6

Kommentarer til gjennomføringsfakta

Alle studentene fulgte undervisningen nokså regelmessig og bidro, alle gikk opp til eksamen, og alle bestod. Det kan en lærer bare være fornøyd med og glad for.

Kvalifiseringsoppgaver er i form av muntlig framlegg, og det er bra.

Kommentarer til studentevalueringen

En student er svært godt fornøyd, en godt fornøyd, to er middels fornøyd. Det er et greit resultat. I det følgende nevner jeg først og fremst det som studentene ikke er så godt fornøyd med:

  • Pensum: Ingen studenter har spesifikke kommentarer eller ønskemål.

  • Undervisning: To synes undervisningen har vært litt lite strukturert innimellom. Det er nok rett og bare å ta til etterretning. To ønsker seg en oversiktsforelesning over ulike ‘skoler’. Det kunne vært gjort bedre; samtidig er det litteratur på pensum om dette, og det er tatt opp på støtteark. En student ønsker at samtalene i timene i noe større grad ble knyttet opp til studentenes egne interessefelter (noe som burde være mulig) og til pågående forskning ved ILN (noe som burde være mulig i større grad, men likevel ikke er enkelt i praksis). En student ønsker seg noe flere diskusjoner (og det kan jeg godt forstå, men iblant tenker en lærer at diskusjoner kan studentene også sjøl bidra til å skape).

  • Eksamen: Eksamensforma har vært hjemmeoppgave. Tre av fire ønsker seg ei annen evalueringsform, nemlig tre dagers hjemmeeksamen. Det er en smal sak å endre, om neste faglærer ønsker det. (Interessant nok var de fleste fornøyd med hjemmeoppgave for to år siden.)

  • To er misnøyd med at sensuren i realiteten ikke er anonym, ettersom de har levert inn utkast til hjemmeoppgave til faglærer. Dette er ytterst forståelig, men det er samtidig et strukturelt problem som ikke bare gjelder NOR 4100.

  • En student beklager seg over at faglærer begynte kurset med å si at han ikke var interessert. Det må bero på en misforståelse; jeg begynte kurset med å si at jeg ikke var spesialist i vitenskapsteori – for da hadde jeg vært filosof.

Annet

Det er bra at et kurs som dette fins; ikke «bare» av faglig grunner, men også fordi det skaper et godt miljø for studentene. En av studentene nevner faktisk at kurset har vært trivelig, og sånn oppfattet jeg det også. Det er samtidig et vrient kurs å undervise i, fordi det er vanskelig å vite før MA-oppgaven akkurat hva for vitenskapsteori som vil være relevant for den enkelte, og fordi studentene ikke nødvendigvis har så mange studiepoeng bakom seg i reine språkvitenskapelige disipliner; bakgrunnen deres varierer veldig. 

Det er uansett på tide å foreta en litt større pensumrevisjon på emnet. Samtidig skal det sies at det er vanskelig på forhånd å vite hva som vil være relevant for studentenes egen forskning. Studentgruppa skifter fra semester til semester; det er faktisk ingen mulighet for å vite hva studentene kommer til å interessere seg for, sånn at en kan ta hensyn til det ved utvalg av pensum.  

Dette kurset gjennomgikk også periodisk evaluering høsten 2013.

Emneord: Emneevaluering Av Hans-Olav Enger
Publisert 20. jan. 2016 11:42 - Sist endret 22. feb. 2018 16:33