Periodiske emneevalueringsrapporter

I listen nedenfor finner du alle periodiske evalueringer av NOR4308 – Tekstbedømmelse og forlagsarbeid gjort fra og med 2014. Evalueringer av eldre dato finner du på emnesiden.

Emneevalueringsrapporter