NOR4401 LITTERATURFORMIDLINGENS SJANGRE (5 stp), høsten 2014

Emnet er obligatorisk på Studieretning i litteraturformidling. Det er lukket for andre studenter, tilbys annet hvert år i starten av høstsemesteret, når masterstudiet i litteraturformidling begynner, og fungerer som en introduksjon til de øvrige emnene på studiet. Vi møtes først fire ganger à to timer på Blindern og drar så i den femte undervisningsuken på to dagers overnattingsseminar. NOR4401 har dermed også en viktig sosial funksjon. Studentene som skal gå sammen i to år, blir raskt kjent og fortrolige med hverandre og opptrer allerede etter noen få uker som et kull, selv om de kan ha ganske forskjellig bakgrunn.

Tidligere har vi vært på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland. Denne gangen tok vi T-bane og buss til Sørkedalen skole og gikk så til Kobberhaughytten, hvor vi hadde seminaret. Det fungerte meget bra.

15 studenter begynte på studieretning i litteraturformidling og på NOR4401. Én student ombestemte seg med hensyn til studievalg og dro til Tyskland, men de andre 14 fullførte emnet og fikk bestått. Undervisningen er obligatorisk, med krav om 80 prosents oppmøte, og det var lite fravær. Alle fylte ut evalueringsskjema. De var godt fornøyde med undervisning, opplegg og pensum. Det er imidlertid alltid en utfordring både å gjennomgå pensum og ha tid til diskusjon og oppgavepresentasjon.

Hensikten med de to obligatoriske oppgavene er å vise bredden i studieretningens disipliner. Studentene får innblikk i kvantitativ metode og i fagområder som er nye for dem, men i likhet med tekstkritikk og bokhistorie inngår i studiet. På Kobberhaugen arbeidet de med gruppeoppgaver som var gitt på forhånd. En av oppgavene som det forrige kullet likte godt, vakte mindre begeistring blant de nye studentene. Pensum og oppgaver bør justeres og tilpasses fra gang til gang.

Skolen hadde falt ut som diskusjonstema høsten 2014. Ettersom skolen behandles i pensumtekster som studentene synes er tankevekkende, og dens samfunnsmessige betydning er så viktig, bør skolens rolle som litteraturformidler løftes frem i emnets opplegg.

 

Oslo, 5. januar 2015

Marianne Egeland

(emneansvarlig)

Publisert 22. mars 2016 14:59 - Sist endret 22. mars 2016 14:59