Periodiske emneevalueringsrapporter

I listen nedenfor finner du alle periodiske evalueringer av

gjort fra og med 2014. Evalueringer av eldre dato finner du på emnesiden.

Emneevalueringsrapporter

  • Vår 2016 - rapport ikke publisert grunnet for få svar fra studentene
  • Vår 2019