Emneevaluering NOR4450 - Teoretiske innfallsvinkler til masteroppgave i nordisk litteratur

Materialet som denne rapporten bygger på er hentet fra en rapport om gjennomføringsfakta tatt ut fra Felles studieadministrativt system (FS), samt en elektronisk spørreundersøkelse som ble foretatt i slutten av høstsemesteret 2015 blant studentene på emnet.

Lenke til emneside

Statistikk hentet fra spørreundersøkelsen. Svarprosent: 56,25 %.

  • Karaktersnitt høsten 2015: Bestått
  • Antall studenter høsten 2015: 14
    • Antall bestått: 14

Kommentarer til gjennomføringsfakta

Emnet er obligatorisk for masterstudenter i nordisk litteratur. Det har muntlig eksamensform.

 

1. Innhold

Pensum er noe revidert fra i fjor, men den største revisjonen ble foretatt fra 2013 til 2014. Revisjonene har fungert godt. Men enkelte studenter synes fortsatt at noen av pensumtekstene er tunge. Slik må det kanskje være på et teoriemne.

Deltakelse/frafall: 16 studenter fikk godkjent kvalifiseringsoppgaven. Et snitt på 12 fulgte undervisningen. 15 studenter meldte seg til eksamen, én kandidat trakk seg, og de øvrige 14 fikk «bestått». De to som falt fra, er i full jobb og hadde ikke anledning til å delta i undervisningen.

Timetall: Undervisningen foregikk over ni ganger à tre timer. Et overveldende flertall av studentene syntes opplegget fungerte godt, mens et lite mindretall syntes den tredje timen ble tung å komme igjennom. Seminarundervisningen var ferdig ved utgangen av oktober, slik at studentene fikk god anledning til å repetere pensum til eksamen. Noe de åpenbart hadde gjort.

Utbytte: Responsen fra de elleve studentene som fylte ut evalueringsskjema (dvs. på seminaret, mot ni som svarte på instituttets elektroniske), var overveiende svært positiv.

2. Læringsutbytteformuleringene

Formuleringene virker tilfredsstillende, men den kritiske holdningen som vektlegges i undervisningen, kan presiseres bedre.

3. Emnebeskrivelsen

Virker stort sett tilfredsstillende (se punkt 2), men enkelte standard formuleringer som går igjen på alle emner, er tilpasset skriftlige eksamensformer og bør strykes.

4. Endringer

Se kommentarer om pensum og timetall under pkt. 1 ovenfor. «Eksperimentet» med undervisningsøkter på tre timer anbefales også for neste gang emnet gis, høsten 2016.

5. Forslag til forbedringer

Arbeidet med å finne best mulig egnede pensumtekster bør fortsette.

 

Emneord: Emneevaluering
Publisert 20. jan. 2016 11:42 - Sist endret 22. mars 2016 15:36