Periodisk emneevalueringsrapport NOR4460 vår 2018

NOR4460 er et såkalt sekkeemne der innholdet endrer seg fra gang til gang emnekoden står på programmet, det vil si hver vår. Våren 2018 var emnets tema «Selvfremstilling, etikk og minner i selvbiografisk litteratur». Det har ikke vært tilbudt tidligere. Evalueringen fra lærerens side bygger følgelig på erfaringer fra denne ene gangen.

 

1) Gjennomføring, resultater og eksamensform

31 studenter hadde fått opptak til emnet, og flere sto i kø. 28 av de påmeldte viste seg å være reelle med hensyn til faktisk å ta emnet. Flertallet av studentene gikk på lektorprogrammet, og en del hadde hatt få litterære emner tidligere. Alle 28 fikk godkjent kvalifiseringsoppgave og ingen strøk til eksamen. Sensuren fordelte seg slik: 4 A, 6 B, 13 C, 5 D.

Hjemmeeksamen fungerer godt i emnet. Den er fast for NOR4460 uavhengig av temaet. Enkelte studenter kunne imidlertid ønsket seg semesteroppgave som eksamensform i stedet.

 

2) Pensum, læringsutbytte og aktiviteter

Å dømme utfra aktiviteten i timene og tilbakemeldinger underveis virket opplegg, pensum og problemstillinger engasjerende. Pensum var lagt opp med tanke på å få frem bredden i selvbiografisk litteratur og i selvfremstilling som motiv. Resultatene til eksamen og refleksjonsnivået studentene viste i sine besvarelser, tyder på god forståelse av tekstene som inngikk i pensum og for sentrale spørsmål i forbindelse med «selvfremstilling, etikk og minner i selvbiografisk litteratur» bredt definert.

Av Marianne Egeland
Publisert 4. sep. 2018 13:35 - Sist endret 4. sep. 2018 13:35