Periodisk emneevaluering av NORINT0142 - Norsk for internasjonale studenter, trinn 4 muntlig

I listen nedenfor finner du alle periodiske evalueringer av NORINT0110 gjort fra og med 2014. Evalueringer av eldre dato finner du på emnesidene.