Emneevaluering NORINT0142 - Norsk for internasjonale studenter, trinn 4 muntlig

Materialet som denne rapporten bygger på er hentet fra en rapport om gjennomføringsfakta tatt ut fra Felles studieadministrativt system (FS), samt en elektronisk spørreundersøkelse som ble foretatt i slutten av vårsemesteret 2016 blant studentene på emnet.

Lenke til emneside

Periodisk emnerapport fra emneansvarlig for NORINT0142 Våren 2016

 1. PENSUM: Pensum ser ut til å ha et riktig omfang. Vi kommer alltid gjennom det som er planlagt, inklusive det litterære verket.  Enkelte pensumartikler blir ikke gjennomgått i kurset, men må studeres på egenhånd. Det gjelder spesielt temaer som blir grundig gjennomgått på trinn 3, men som kanskje ikke alle studentene likevel har fått med seg (eksempler: fonetikk og sammensatte ord).

  Undervisning: Kurset bruker seminarformen, da både fagartikler, skjønnlitteratur og faglige presentasjoner blir framført som studentpresentasjoner, de siste med tilbakemelding fra responsgrupper, som «peer assessment». I forhold til trinn 1-3 er det lite gruppearbeid innenfor kurstiden. Dette er etter samarbeid og ønske fra studentene gjennom flere semestre.

  Ressurser: Kurset krever, og har alltid fått, seminarrom med muligheter for pp-presentasjoner o.l.

  Eksamen: Vurderingsformen er svært godt tilpasset læringsmålene og aktivitetene på kurset. Noe som er litt spesielt for NORINT0142, er at karakterene i de siste semestrene har ligget godt over gjennomsnittet som Gauss-kurven foreskriver. Det har delvis sammenheng med at rekrutteringen til kurset har skiftet litt. Vi har i de siste semestrene fått en overvekt av studenter som går ut fra trinn 3 med svært gode karakterer.


 2. Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen gir en ganske dekkende, om enn overflatisk, beskrivelse av hva studentene forventes å lære.

 3. Emnebeskrivelsen kunne etter min mening være litt mer detaljert. Det gjelder særlig beskrivelsen av aktiviteter på kurset og læringsmål. Ellers har kurset en viktig funksjon i å gjøre studentene enda bedre i stand til å gå inn i studier og arbeidsliv etter trinn 3-nivået. Emnet er riktig plassert og riktig definert.

 4. Endringer: Emnet hadde en full gjennomgang i 2010, med nytt kompendium. Nye lærere må til enhver tid, i samarbeid med studentene, vurdere om enkelte fagartikler i kompendiet bør fornyes.

 5. Forslag til forbedringer:
  • studentenes frivillige faglige presentasjoner bør gjøres om til muntlige kvalifiseringsoppgaver.
  • enkelte fagartikler bør fornyes, særlig en om sjangerkunnskap. Det kan også oppleves som utdatert å bruke kapitler fra den gamle pensumboka på trinn 4, «Ikke bare ord». Boka har likevel mange kvaliteter og fungerer greit i timene som samtaletemaer.
Publisert 10. aug. 2016 11:06 - Sist endret 5. okt. 2016 09:16