Periodisk emneevaluering av NORINT0190 - Fonetikk for internasjonale studenter

I listen nedenfor finner du alle periodiske evalueringer av NORINT0190 gjort fra og med 2014. Evalueringer av eldre dato finner du på emnesidene.