Periodisk emneevaluering av NORINT1111 - Norsk uttale i et fremmedspråkperspektiv

I listen nedenfor finner du alle periodiske evalueringer av NORINT1111 gjort fra og med 2014. Evalueringer av eldre dato finner du på emnesidene.