Emneevaluering NORINT2014 - Litteratur og samtid - norsk litteratur fra 1850 til 1980

Materialet som denne rapporten bygger på er hentet fra en rapport om gjennomføringsfakta tatt ut fra Felles studieadministrativt system (FS), samt en elektronisk spørreundersøkelse som ble foretatt i slutten av vårsemesteret 2016 blant studentene på emnet.

Lenke til emneside

Publisert 10. aug. 2016 10:34