Periodisk emneevaluering av NORINT2115 - Dialektar, nynorsk og språkhistorie i eit framandspråksperspektiv

I listen nedenfor finner du alle periodiske evalueringer av NORINT2115 gjort fra og med 2014. Evalueringer av eldre dato finner du på emnesidene.