Periodisk emneevaluering av RETKOM2102 - Samtaleanalyse

I listen nedenfor finner du alle periodiske evalueringer av RETKOM2102 gjort fra og med 2017.