English version of this page

Oppgåveinnlevering ved ILN

Som student ved Det humanistiske fakultet skal du skrive akademiske heimeoppgåver. For å skrive ei god oppgåve, er det viktig at du brukar kjelder på riktig måte.

Kort innføring i bruk av kjelder

Her finn du ei innføring i fire grunnprinsipp for kjeldebruk: referanse, parafrase, sitat og litteraturliste.

Studenter ved Det humanistiske fakultet treng ikkje lengre levera ei erklæring om rett kjelde- og sitatbruk (fuskeskjema). Du finn meir informasjon om kjeldebruk, samt regler og rettleiinger på UiO sin informasjonsside om fusk.

Du finn meir informasjon om korleis ein bør skrive og referere på Universitetsbibliotekets sider om referering

Innlevering i Inspera

Alle semesteroppgåver og heimeeksamenar skal leverast i Inspera. Du kan lese meir om innlevering her

Kontakt oss

Publisert 6. sep. 2022 13:37 - Sist endret 6. sep. 2022 13:37