English version of this page

Oppgåveinnlevering ved ILN

Kort innføring i bruk av kjelder

Som student ved Det humanistisk fakultet skal du skrive akademiske heimeoppgåver. For å skrive ei god oppgåve, er det viktig at du brukar kjelder på riktig måte. Her er ei innføring i fire grunnprinsipp for kjeldebruk: referanse, parafrase, sitat og litteraturliste.

Studenter ved det Humanistiske Fakultet treng ikkje lengre levera ei erklæring om rett kjelde- og sitatbruk ("fuskeskjema"). Du finn meir informasjon om kjeldebruk, samt regler og rettleiinger ved UiO på denne sida.

Du finn meir informasjon om korleis ein bør skrive og referere ved å klikke på "UB: Skrive og referere" under.

Innlevering i Inspera

Alle semesteroppgåver og heimeeksamen skal leverast i Inspera.

Ekspedisjon

Telefon: 22 85 62 27
E-post: henvendelser@iln.uio.no

Besøk oss i 5. etasje i Henrik Wergelands hus.

Ope: må.– fr. 12.30–15.00