Norske Gaardnavne

Opplysninger om samtlige av landets matrikkelgårder og en del bruk under disse.

Søk i Norske Gaardnavne

O. Ryghs Norske Gaardnavne består av 18 bind, ett for hvert av landets fylker, og inneholder opplysninger om samtlige av landets matrikkelgårder og en del bruk under disse, ca. 55 000 artikler til sammen. De er ordnet herredsvis og etter stigende gårdsnumre.
 

 

Publisert 9. juni 2010 16:11 - Sist endret 28. mars 2012 20:15