Matrikkelutkastet av 1950

Lister over fast eiendom i Norge.

Søk i matrikkelutkastet

Matrikkelutkastet er et sentralt hjelpemiddel for Statens navnekonsulenttjeneste i arbeidet med normering av stedsnavn, og siden det også inneholder grunneierens navn kan det være til nytte for personnavnforskere.

85.000 lister over fast eiendom i Norge ordnet etter stigende gårdsnummer innenfor hver kommune, utarbeidet av Finansdepartementet.

Matrikkelrevisjonen ble aldri fullført, derfor mangler Finnmark fylke, og derfor snakker man om et utkast.

Foruten navn på gårdsbruk finner du navn på villaer, fritidseiendommer, parseller, offentlige og private institusjoner osv.

Publisert 9. juni 2010 16:15 - Sist endret 31. okt. 2014 08:28