Språk - Side 2

Gammel kinesisk mann med skjegg og lue. Og mange kinesiske tegn. Tegning.

TAUS er et talespråkskorpus fra Oslo.

Materialet til TAUS ble samlet inn ved Universitetet i Oslo tidlig på 1970-tallet, og siktemålet for prosjektet var å granske sosiale forskjeller i Oslo-målet.

Nyhetstekster fra the Linguistic Data Consortium.